SURUFLON PRO I.V. CANNULA G 18


Periferik vasküler infüzyon kateteri

AÇIKLAMA:
Uzuvların perkütan olarak ulaşılabilen kan damarlarına (yani periferik vaskülatür) sokulmak ve distal ucunu giriş bölgesi yakınında tutmak üzere boyu kısa olarak tasarlanmış steril, esnek bir tüp. Tipik olarak, lümeni içinde metal bir mil bulunan (iğneli kateter) iki ila sekiz cm’lik (bir ila üç inç) plastik bir tüp içerir.Sıklıkla; kısa kalma zamanı olan (tipik olarak yedi gün veya daha az) infüzyon cihazları ile birlikte, tahriş edici olmayan sıvıların, elektrolitlerin, vitaminlerin, ilaçların uygulanmasında ve iyi damar yolu erişimi olan hastaların periferik vaskülatürüne belirli bazı anesteziklerin enjekte edilmesinde kullanılır. Tek kullanımlık bir cihazdır.
KATEGORİLERİ:
10- Tek kullanımlık cihazlar