TAHIRILER HAKKINDA BİLGİ


TaHiRiLER HAKKINDA BİLGİ NEDİR, TaHiRiLER HAKKINDA BİLGİ ANLAMI, TaHiRiLER HAKKINDA BİLGİ HAKKINDA BİLGİ, TaHiRiLER HAKKINDA BİLGİ DERS NOTU, TaHiRiLER HAKKINDA BİLGİ ÖDEVİ sayfanın konularıdır.

Tâhirîler, merkezleri olan Nişâpûr’da müstakil hareket etmelerine rağmen, vergilerini halîfelik merkezi Bağdat’a da muntazaman gönderdiler. Bölgede Ehl-i sünnet îtikâdının müdâfaasını yapıp, halka çok iyi muâmele ettiler. Bölgenin ileri gelenlerine dâimâ hüsn-ü kabul gösterdiler. Zirâat ve îmârı teşvik ettiler. İlmi yaydılar. Âlim ve şâirleri korudular. Tâhirîler, bölgenin iktisâdî, sosyal ve kültürel hayâtını yükselttiklerinden, halktan çok yardım, destek ve teşvik gördüler.

Tâhirîler, iç isyânlar sebebiyle zayıflayınca, hâkim oldukları bölgeler, Saffâri ve Sâmânî hâkimiyetine geçti.

Tâhirî Hâkimleri

Tâhir I. bin el-Hüseyin(821-822)

Talhâ(822-828)

Abdullah(828-845)

Tâhir II(845-862)

Muhammed(862-873)

Kaynak Rehber Ansiklopedisi