TAHSIN PAŞA HAKKINDA BİLGİ


TAHSiN PAşA HAKKINDA BİLGİ NEDİR, TAHSiN PAşA HAKKINDA BİLGİ ANLAMI, TAHSiN PAşA HAKKINDA BİLGİ HAKKINDA BİLGİ, TAHSiN PAşA HAKKINDA BİLGİ DERS NOTU, TAHSiN PAşA HAKKINDA BİLGİ ÖDEVİ sayfanın konularıdır.

Abdülhamîd Han (1876-1909) zamânında sadâkat ve hüsnü niyyetle devlete hizmet etti. 1908’de İkinci Meşrûtiyetin îlân edilmesiyle memuriyeti ve rütbesi alındı. Meşrûtiyetçiler ve ittihatçılar tarafından horlandı. 1908’den sonra sefâlet içinde yaşadı. 1910 yılında İstanbul’da vefât etti.

Abdülhamîd ve Yıldız Hâtıraları adlı eseri kıymetli olup, Sultan İkinci Abdülhamîd Hanın yanında bulunurken şâhit olduğu hâdiselerin toplanmasından meydana gelmiştir. Bu eserinde pekçok hakikatı anlatmakta, Sultan İkinci Abdülhamid Hanın şahsiyeti ve devrinin hâdiselerine ışık tutmaktadır.

Kaynak Rehber Ansiklopedisi