TALIDOMID HAKKINDA BİLGİ


TALiDOMiD HAKKINDA BİLGİ NEDİR, TALiDOMiD HAKKINDA BİLGİ ANLAMI, TALiDOMiD HAKKINDA BİLGİ HAKKINDA BİLGİ, TALiDOMiD HAKKINDA BİLGİ DERS NOTU, TALiDOMiD HAKKINDA BİLGİ ÖDEVİ sayfanın konularıdır.

eskiden kullanılmış olan ve zararlı etkileriyle târihe geçen bir uyku ilâcı. Barbitürik asit türevi (barbiturat) olmayan bu ilâç, birçok memlekette, zararlı tesirleri öğrenilinceye kadar geniş bir şekilde kullanılmıştır. 1960’lı yıllarda Avrupa’da özellikle hâmileler tarafından bulantı ve kusmaları önleyici özelliğinden dolayı kullanılmaya başlandı. Gebe kadınlarda bilhassa gebeliğin üçüncü ayında kullanılmasına bağlı olarak binlerce kolsuz, bacaksız çocuk dünyâya geldi. Bu hâdise talidomid fâciası olarak tıp târihine geçti. Bu fâcia, “yeni bulunan ilâçların klinik denemesinde sıkı tedbirlerin tatbikini uyarma” bakımından iyi bir ders olmuştur. Talidomid, bugün artık sâdece târihî bir önemi hâiz olup, kullanılmamaktadır.

Kaynak Rehber Ansiklopedisi