Tarım işletmelerinde kayıt


Türkiye’de tarımdan alınan gelir vergisi, yıllardır stopaj vergisi ile sınırlı kalmış ve tarımsal gelirlerin asgari düzeyde vergilendirilmesi söz konusu şarkı sözleri olmuştur. Tarım işletmelerinde kayıt tutulmayışı nedeniyle tarım kesiminde elde edilen gelir sağlıklı olarak tesbit edilemediği gibi, bu kesime uygulanacak politikalar da gerçekçi olarak oluşturulmıştır. Türkiye’de üreticilerin belirli bir sistem içerisinde kayıt tutmaya alıştırılması ve özendirilmesiyle, hem planlı e-devlet ve sistemli çalışmakla tarımda verimlilik artışının sağlanması, hem de tarımsalhaberler gelirlerin vergilendirilmesinde etkinlik sağlanabilecektir. Türkiye genelinde tarım sektöründen Stopaj yoluyla alınan vergi miktarının 126.826 milyar olduğu ve bu rakamın ülke genelinde elde edilen stopaj gelirleri içindeki payının %2.19 olduğu kabul edilecek olursa, Türkiye genelinde stopaj yoluyla elde edilecek vergi miktarının 5.791.141 milyar olduğu hesaplanabilir. Bu durumda stopaj yönünden ortaya çıkan vergi kaybı Türkiye genelinde bütün sektörlerden elde edilen Stopaj kesintilerinin yaklaşık %16’sını oluşturmaktadır. Ancak ortaya konulan rakamların incelenen işletmeler üzerinden hareketle yapılan bir tahmin olduğuna dikkat edilmelidir.