Tarımın gelişmesi


Türkiye’de tarım sektöründe kayıt düzeninin geliştirilebilmesi için ilk olarak tarımsal muhasebe birlikleri oluşturularak çiftçilerin defter ve kayıtları bu şarkı sözleri merkezlerde tutulmalıdır. Örneğin; İzmir ili, Torbalı ilçesi Çapak Köyü üreticilerinin oluşturduğu bir muhasebe merkezi olmalı ve bu köydeki çiftçilerin defter ve kayıtları, her ay ödeyecekleri belli bir aidat karşılığında uzman kişiler tarafından e-devlet tutulmalı ve vergi matrahını oluşturan gelir daha sağlıklı bir şekilde ortaya haberlerkonulmalıdır. Kayıt düzeninin geliştirilmesi ve tarım sektöründe yaygınlaştırılması bakımından vergi idaresi tarafından bir takım özendirici tedbirler alınması da mümkündür. Örneğin Fransa’da gerçek usulde vergilendirilmek isteyen çiftçilerin beyan edecekleri net gelirin %20’si özel indirim olarak kabul edilmektedir. Öte yandan çiftçilerin yeteri kadar vergi bilincine sahip olmayışı ve vergi idaresi tarafından yapılması gereken denetimlerin yetersizliği de bir sorundur.Burada değişik kurumlar tarafından düzenlenecek seminerlerle çiftçilere vergi mevzuatı ve uygulamaları hakkında bilgi verilmesi faydalı olabilir. Tarımın gelişmesi ve bir dereceye kadar vergilendirilmesi için, tarımın öncelikle dinamik bir yapıya kavuşturulması da gerekmektedir.