Tasarım ve Konstrüksiyon Öğretmeni mesleği hakkında bilgi


TANIM  

Eğitim kurum  ve kuruluşlarında, öğrencilere ve yetişkinlere makinelerin tasarım ve çizimi ile ilgili meslek alanında eğitim veren kişidir.

GÖREVLER

Tasarım ve Konstrüksiyon Öğretmeninin öğrencilere hangi bilgi,  beceri ve tutumları kazandıracağı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanan öğretim programlarında (müfredat programı) belirtilmiştir.

Tasarım ve Konstrüksiyon  Öğretmeni bu program çerçevesinde,

–          Alanı ile ilgili dersler için günlük, haftalık ve yıllık  eğitim planı yapar,

–  Kendisine ayrılan ders saatinde temel teknik resim dersleri ile Makine Resim  ve Konstrüksiyon dersleri verir,

–          İşletmelerde uygulama eğitimi   yapan öğrencileri  işyerlerinde izler,

–          Çevredeki sanayi kuruluşları ile işletmelerdeki gelişmeleri izler, eğitimle ilgili ihtiyaçları saptar, bunların eğitim programlarına yansıtmak için önerilerde bulunur,

–          Öğrencilerin başarısını değerlendirir, başarıyı arttırıcı önlem alır,

–          Nöbetçi olduğu günlerde, okulun düzen ve disiplinini sağlamak üzere görev yapar.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

–          Alanı ile ilgili meslek derslerinin müfredat programı, yıllık ve günlük  çalışma planları, not defteri,  ders ve yoklama defteri öğrenci iş takip  formu,

–          Ders kitapları, yardımcı kitaplar, iş ve işlem yaprakları, bilgi  yaprakları,  meslek alanı ile ilgili çeşitli yayınlar,

–    Eğitim araçları (aydınger kağıdı, standart resim kağıtları)

–          Çizim aletleri (cetvel, pergel, mikrometre kumpas vb)

–          Çizim amaçlı geliştirilmiş bilgisayar programları (Auto cad, cad, Key  vb)

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 Tasarım ve Konstrüksiyon Öğretmeni olmak isteyenlerin, hem alanı

ile  hem de öğretmenlik mesleği ile ilgili niteliklere sahip olması gerekir.

Tasarım ve Konstrüksiyon  Öğretmeni olmak isteyenlerin,     

–          El ve gözlerini eşgüdümle kullanabilen,

–          Şekil ve uzay ilişkilerini görebilme yeteneğine sahip, 

–          İyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen,

–          Düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen,

–          İnsanlarla iyi iletişim kurabilen,

–          Sevecen, hoşgörülü, sabırlı,

–          Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen,

–          Kendini geliştirmeye istekli, coşkulu, 

–          Tasarım ve çizim yeteneği olan,

–          Dikkatli, titiz, detaylara önem veren, yaratıcı, girişimci

kimseler olmaları gerekmektedir.

 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

 

–          Tasarım ve Konstrüksiyon Öğretmenleri alanları ile ilgili derslik ve atölyelerde çalışır. Çalışmalarını çizim masalarında yürütürler. Çalışma ortamı  temizdir.

– Çalışırken Okul idarecileri meslektaşlar ve öğretmenlerle    iletişimde bulunur.                           

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

–  Bu bölümü bitirenler   Milli Eğitim Bakanlığına bağlı meslek liseleri     ile   teknik liselere  ve mesleki eğitim merkezlerine  Makine Ressamlığı Öğretmeni olarak ihtiyaç ölçüsünde atanmakta ve  çalışma olanağı bulabilmektedir.

–          Meslek Yüksek Okullarında alanları ile ilgili dersler vermek üzere 

      Öğretim görevlisi olarak istihdam edilebilmektedir.

–          Kamu ve özel sektörde alanları ile ilgili teknik eleman olarak

      çalışabilmektedir.

                                       –    Kendi işyerini kurabilirler.  

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin Eğitimi;  üniversitelere bağlı Teknik Eğitim  Fakültelerinin  Tasarım ve Konstrüksiyon Öğretmenliği bölümlerinde verilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

                           

            Mesleğin eğitimine girebilmek için;

–          Lise veya dengi okul mezunu olmak,

–          Öğrenci Seçme  Sınavında (ÖSS) Tasarım ve Konstrüksiyon  Öğretmenliği lisans programı için yeterli Sayısal-1 (SAY-1) puanı almak,

–          Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi  (ÖSYM) Tercih     Formunda Tasarım ve Konstrüksiyon Öğretmenliği lisans      programı ile ilgili en az bir lisans programını tercih etmek gerekir.

            Ayrıca meslek liselerinin; Makine Ressamlığı, bölümünden mezun olanlar ÖSYM  tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavını (ÖSS)  kazanıp, Tasarım ve Konstrüksiyon Öğretmenliği lisans programını  tercih etmeleri durumunda ek puan almaları nedeniyle diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedirler.

      Meslek Yüksek Okullarının Bilgisayar Destekli  Tasarım, Bilgisayar Destekli Teknik Çizim, Endüstriyel Tasarım, Makine, Makine  Yağları ve Yağlama Teknolojisi Makine-Resim-Konkstrüksiyon, Mekatronik, Termik Santral Makineleri , Bilgisayar Destekli Makine, Bilgisayar Destekli Makine-Resim-Konstrüksiyon bölümlerinden mezun olanlar ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş sınavını kazandıkları taktirde Tasarım ve Konstrüksiyon öğretmenliği bölümüne  dikey geçiş yapabilirler.

 

EĞİTİM SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Mesleğin  eğitim  süresi  4 yıldır.  Eğitim süresince  aşağıdaki dersleri

görürler.

  1. 1.       Dönem: Genel Kimya, Tasarı Geometri, Fizik 1, Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı, Öğretmenlik Mesleğine Giriş, Matematik-1, Üretim  Yöntemleri 1, Makine Resmi, Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi1, Türk Dili 1, Yabancı  Dil -1

2. Dönem: Okul Deneyimi-1, Matematik 2, Temel Bilgisayar Bilimleri, Üretim Yöntemleri 2, Makine  Resmi 2, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2, Türk Dili 2, Yabancı Dil 2

3. Dönem: Gelişim ve Öğrenme, Statik, İstatistik, Bilgisayar      Destekli Çizim Prog. 1, Matematik 3 (Denklemler) Malzeme Bilgisi 

4. Dönem: Öğretimde Planlama ve Değerlendirme, Dinamik, Cisimlerin Dayanımı, Analitik Geometri, İşletme Ekonomisi, Bilgisayar Destekli Çizim Prog 2.

5. Dönem: Öğretim teknikleri ve Materyal Geliştirme, Makine Elemanları 1, Mekanizmalar, Makine Tasarımı 1, Seri Üretim Sistemleri Tasarımı  1,  Akışkanlar Mekaniği, Bilgisayar Destekli Tasarım 1,

6. Dönem: Sınıf Yönetimi, Makine Elemanlar 2, Özel Öğretim Yöntemleri1, Makine Tasarımı 2, Seri Üretim Sistemleri Tasarımı 2 Termodinamik,    Bilgisayar Destekli Tasarım 2

7. Dönem: Okul   Deneyimi 2, Özel Öğrenim Yöntemleri  2, Makine Dinamiği Makine Tasarımı 3, Takım Tezgahları Tasarımı, Transport Tekniği, Bilgisayar Destekli  İmalat .

8. Dönem: Rehberlik, Öğretmenlik Uygulaması, Gerilme Analizi,   Kompozit Malzemelere Giriş,  Makina Tasarımı  4, Hidrolik-Pnömatik, Üretimde Maliyet  Hasabı,  Mezuniyet Tezi.

 

      Ayrıca Beden Eğitimi, Güzel Sanatlar(Müzik-Resim) derslerini seçmeli olarak alırlar.

MESLEKTE İLERLEME

Mesleki ve teknik okullarda göreve başlayan teknik öğretmenler atölye şefi, laboratuar şefi, bölüm şefi ve müdür yardımcılığı görevine yükselebilirler.

Lisans eğitiminden sonra akademik kariyer yapabilirler. (yüksek lisans, araştırma  görevlisi, doktora v.b.)   

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı meslek okullarında görev alanlar idarecilik yapabilmektedir (Müdür, Müdür Yardımcısı vb.).

Meslek elemanları Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan müfettişlik sınavlarında başarılı oldukları takdirde alanlarında müfettişlik yapabilirler.

Ayrıca yapılan sınavda başarılı olmaları durumunda başöğretmen ve uzman öğretmen olabilirler.                       

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU

–           Kurum ve Kuruluşlarca sağlanılan burs olanaklarından Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu  Genel Müdürlüğünün sağladığı  yüksek öğrenim ve harç kredisinden yararlanabilirler.

–    Milli Eğitim    Bakanlığına   bağlı okullarda görev alanlar, aylık maaşı ile birlikte yan ödeme ve ek ders ücreti alırlar. Göreve başlarken 8. derece 1. Kademesinden göreve başlarlar,

–  Görev yaptıkları meslek liselerindeki alanları ile ilgili döner sermayeden ayrıca  yararlanabilirler.

     Ayrıca  her yıl tüm öğretmenlere okullar açılmadan önce ”Eğitim ve Öğrenime Hazırlık Ödeneği” adı altında  bir ödeme yapılmaktadır.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

–    İlgili Eğitim Kurumları,

–  Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Bilgi Merkezi,

–  Bünyesine Meslek Bilgi  Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.