Tek enzimli cihaz deterjanı


Cihazların sterilizasyon öncesinde temizlenmesi sırasında tekrar kullanılabilir tıbbi/cerrahi aletlerin (ör., spekulum, forseps, endoskoplar) veya genel laboratuvar ekipmanını organik maddelerden (ör., kan, mukus, dışkı) arındırmak için aktif ajan olarak bir enzimatik bileşen (ör., proteaz) içeren bir madde. Madde; elle temizlemede, ultrasonik su banyosunda veya otomatik yıkama/yeniden işleme aygıtında kullanılabilir. Uygulamadan sonra bu cihaz tekrar kullanılamaz.