Tekstil Mühendisi mesleği hakkında bilgi


TANIM  

Tekstil ve konfeksiyon sanayiinin kullandığı tekstil hammaddelerinin işlenmesi aşamalarında, teknik ve idari olarak gerekli düzenlemeleri yapan, yeni yöntem ve tekniklerin geliştirilmesi için çalışmalar yürüten, yeni ürünlerin tasarımını ve üretimini planlayan, üretimin ekonomik bir şekilde yürütülmesini sağlayan kişidir.

GÖREVLER

Yün, pamuk gibi doğal, polyester, polyamid, polioksil gibi yapay lifler ile bu liflerden kumaş üretilmesi, kumaşın boyanması ve hazır giyim ürünlerinin elde edilmesi, bu işlemlerde kullanılan makinelerin üretilmesi, geliştirilmesi ve ürünlerin pazarlanması işlerini aşağıdaki işlem basamakları ile gerçekleştirir;

–          Üretimi planlar, iş akışını düzenler,

–          İstenilen kalitede malın en ucuz şekilde üretilmesi için plan yapar,

–          Kullanılan makinelerin ayarlarını ve bakımını sağlar,

–          Ürünün teknik, estetik, dokuma, örme ve baskı desenlerini bilgisayar yardımıyla tasarlar ve uygular,

–          Ürünün kalite kontrolünü yapar,

–          Araştırma, geliştirme faaliyetlerini yürütür.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

–          Her çeşit elyaf, iplik, dokuma ve örme ürünleri,

–          İplikçilikte, dokuma ve örme kumaş üretiminde, konfeksiyonda kullanılan özel el aletleri ve yardımcı malzemeler,

–          İplik dokuma, örme,  boya-baskı, terbiye gibi işlemlerde kullanılan iplik makineleri, dokuma hazırlık makineleri, dokuma makineleri, örme makineleri, boya-baskı-terbiye makineleri, kesim ve dikiş makineleri,

–          Kalite kontrol cihaz ve aletleri, bilgisayar, kart delme makineleri.

–          Yardımcı kimyasal malzemeler.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 Tekstil mühendisi olmak isteyenlerin;

–          Fen bilimlerine ilgili ve bu alanda başarılı,

–          Mekanik ilişkileri görebilen,

–          Başkalarını yönetebilen

kimseler olmaları gerekir.

Yaratıcılık meslekte başarıyı etkileyen, renk körlüğü ise engelleyen bir faktördür.

 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

 

Tekstil mühendisleri, dokuma endüstrisinde fabrika ve atölyelerde görev yaparlar. Çalışma ortamı gürültülü olup, havada lif tozları bulunabilir. Tekstil mühendisi çalışırken tekniker, teknisyen ve işçilerle iletişim halindedir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Tekstil mühendisleri tekstil ve konfeksiyon endüstrisinde fabrika ve atölyelerde mühendis olarak, ayrıca tekstil üretim ve pazarlaması yapan kuruluşlarda teknik satış sorumlusu olarak çalışabilirler.

Ülkemizde en gelişmiş üç sektörden bir tanesi tekstil sektörüdür. Bu nedenle iş bulma olanakları yüksektir. Özellikle Bursa, İstanbul, Adana, Denizli, Gaziantep, Kayseri, İzmir gibi tekstil sanayii gelişmiş illerimizde iş bulma olanakları çok daha iyidir.

Ayrıca, Boya-Baskı-Terbiye, konfeksiyon dallarındaki teknolojik gelişmeler oldukça hızlıdır.

Sektörün rekabet gücü, kalite ve verimliliğin artırılması yolundaki çalışmalar, daha fazla teknik eleman kullanımını ön plana çıkarmaktadır.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi üniversitelere bağlı mühendislik fakültelerinin “Tekstil Mühendisliği” bölümlerinde verilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

      Mesleğin eğitimine girebilmek için,

–          Lise veya dengi okul mezunu olmak,

–          Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) “Tekstil Mühendisliği” lisans programı için yeterli “Sayısal-2 (SAY-2)” puan almak,

–          Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nda  “Tekstil Mühendisliği”  lisans programı ile ilgili en az bir yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir.

Bu yükseköğretim programında öğrenim görmek isteyen adaylar liselerin “Fen, Fen Bilimleri, Klasik Fen, Matematik, Tabii Bilimler”  alanlarından mezun iseler, ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) sınavı sonucunda diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedir.

Ancak kendi alan/kol/bölümlerin dışında bir yüksek öğretim programlarını tercih eden adayların yerleşme şansı azalmaktadır.

           -Örme,         

–  Pamuk Eksperliği ve İplikçilik,

–  Pamuk Pazarlama ve İplikçilik,

–  Tekstil,

–  Tekstil Baskı,

–  Tekstil Dokuma,

–  Tekstil İplikçilik,

ön lisans programlarını başarı ile bitirenler de ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı oldukları takdirde “Tekstil Mühendisliği” lisans programına dikey geçiş yapabilirler.

 

EĞİTİM SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Üniversitelere bağlı tekstil mühendisliği bölümlerinde 4 yıl (8 yarıyıl) süreli bir eğitim görülmektedir.

 

Eğitimde:

Fizik, Genel Kimya, Matematik, Statik, Dinamik Mekanizma Tekniği, Makine Dinamiği, Termodinamik, Akışkanlar Mekaniği, Isı Transferi, İmal Usulleri, Makine Elemanları, Otomatik Kontrol, Mukavemet, Malzeme, Elektronik, Elektroteknik, Bilgisayar Programlama, İstatistik, Teknik Resim gibi mühendislik dersleri,

Doğal Lifler, Kimyasal Lifler, İpekçilik, İplikçilik Esasları, İplik Teknolojisi ve Makineleri, Dokumacılık Esasları, Dokuma Teknolojisi, Dokuma Makineleri, Dokuma Analiz ve Tasarımı, Dokuma Hazırlık Makineleri, Örmecilik Esasları, Örme Teknolojisi, Örme Makineleri, Örme Analiz ve Tasarımı, Konfeksiyon Tekniği, Tekstil Kimyası, Renk Fiziği ve Kimyası, Tekstilde Kalite Kontrol, Terbiye Teknolojisi, Boya-Baskı Teknolojisi, Boya-Baskı Makineleri, Fabrika Organizasyonu, Dokusuz Yüzeyler, Tekstil Mühendisliğine Giriş gibi mesleki dersler okutulmaktadır.

MESLEKTE İLERLEME

Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans, doktora yapabilir, araştırma görevlisi olabilir ve akademik kariyer yapabilirler.

Çalıştıkları işletmelerde, kısım şefi, imalat müdürü, genel müdürlük düzeyine kadar yükselebilirler,

Belli bir alan veya konuda uzmanlaşma söz konusu olabilir,

Girişimcilik özelliği olanlar: üretim, pazarlama, temsilcilik konularında kendi işlerini kurabilirler.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU

Yüksek öğrenimleri süresince öğrencilerin, çeşitli kurum ve kuruluşların vermiş olduğu burslardan faydalanma olanakları olabilir. Ayrıca Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun sağlamış olduğu öğrenim kredisinden yararlanabilmeleri de söz konusudur.

Ücret daha çok özel sektörde çalıştıklarından kişinin bilgi, beceri, yetenek, çalışma kapasitesi ve sektörün ücret düzeyleri göz önünde tutularak işverenle yapılacak anlaşmayla belirlenir.

Tekstil mühendisleri asgari ücretin en az 3-4 katı ücretle işe başlamaktadırlar. Kişinin durumuna ve pozisyonuna göre ileride bu oran daha da artmaktadır.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

–          İlgili Eğitim Kurumları,

–          Türkiye İş Kurumu  Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Bilgi Merkezi,

–     Bünyesinde Meslek Bilgi Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.