Telefon aboneliği devir işlemi

Aboneler, Şahsen başvuruda bulunarak telefonlarının başkalarına devrini isteyebilir. Başvuru sırasında devir isteklerine ilişkin dilekçe ile nüfus cüzdanı veya nüfus cüzdanındaki kimlik bilgileri ile nüfus cüzdanı seri numarasının yer aldığı pasaport, kurum kimliği vb. kimlik bilgisi görülerek fotokopisi alynmak suretiyle işlem yapılır. Devir isteklerinde, devir edecek olan ile devir alacak olanyn birlikte başvurmaları gerekir. Devir için yeniden abonelik işlemi yapılacağından, devir eden abone adına gecikme bedeli ve diğer borçlar dahil tahakkuk ettirilmiş ve edecek borçlar tahsil edilmediği sürece devir işlemi yapılmaz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir