Telefon aboneliği ile ilgili bildirimler

Telefonlara ait fatura ve diğer tüm bildirimler bağlantı adresine ya da telefon abonelerinin istemeleri halinde bir başka tebligat adresine de gönderilebilmektedir.