Telefon aboneliği ünvan değişikliği


?Telefon abonelerinin kayıtlarındaki isim, unvanlarında değişiklik yapılmasına ilişkin istekleri belgelendirilmesi kaydıyla yerine getirilir.?