Telefon aboneliği ünvan değişikliği

?Telefon abonelerinin kayıtlarındaki isim, unvanlarında değişiklik yapılmasına ilişkin istekleri belgelendirilmesi kaydıyla yerine getirilir.?