Telefon Abonelik başvurusu anında istenen Belgeler

  • İstek sahibinin nüfus cüzdanı veya nüfus cüzdanındaki kimlik bilgileri ile nüfus cüzdanı seri numarasının yer aldığı pasaport, kurum kimliği vb. kimlik belgesinin fotokopisi,
  • Vekil aracılığıyla başvuruda bulunulmuş ise vekilin ve istek sahibinin nüfus cüzdanı veya nüfus cüzdanındaki kimlik bilgileri ile nüfus cüzdanı seri numarasının yer aldğıy pasaport, kurum kimliği vb. kimlik belgesinin fotokopisi, resimli vekaletnamenin (fotokopisi veya onaylı) bir örneği,
  • Resmi Daire ve Kamu İktisadi Kuruluşları için antetli, mühürlü, imzalı resmi bir yazı
  • Tüzel kişiler (kurum, şirket, vakıf, koop., vb.) için yetkili şahıslar/yetkili temsilci veya vekilleri tarafından yapılması ve yetki belgesinin fotokopisi
  • Kooperatif, Dernek vb. kuruluşlar için karar defterinin yönetim kurulu listesinin ve telefon abonelik başvurusu ile ilgili alınan kararın bulunduğu sayfanın (kararda, abonelik işlemlerini takip etmekle yetkili kılınan kişi veya temsilcinin yetkisinin kapsamı belirtilmelidir) fotokopisi
  • Bir cevap yazın

    E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir