Telefon Kullanımında Dikkat Edilecek Hususlar


Telefon abonelik sözleşmesi hükümleri uyarınca telefon hattı üzerinde Türk Telekom’un bilgisi dışında ek ve değişiklik yapılamaz. Ek ve değişiklik istekleri için Türk Telekom Şefliği, Amirliği ve Türk Telekom Müdürlükleri ile Telekom İşyerlerinin bulunmadığı yerlerde Posta ve Telgraf Teşkilatı İşyerlerine bilgi verilmesi gerekmektedir.