Toki Afyon Şuhut


Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca, Afyon  Şuhut Projesi kapsamında 1 adet konut; kurasız başvuru önceliğine göre konut seçme ve alma olanağı ile Açık Satışa  sunulacaktır.

Afyon Şuhut projesi  kapsamındaki konutların satış işlemleri T.C. Ziraat Bankası A.Ş aracılığıyla  yürütülecek ve Temerküz Şube Afyon Şuhut Şubesi olacaktır. Açık Satış  Yöntemiyle satışı gerçekleştirilecek konutların başvuruları, 25 Temmuz  – 30 Eylül 2013  tarihleri arasında ilgili bankanın Şubeleri tarafından kabul edilecektir.