Toki Ankara Yapracık


Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca, Ankara – Yapracık Toplu Konut Uygulaması kapsamında 387 adet konut; ön şartsız, kurasız başvuru önceliğine göre konut seçme ve alma olanağı ile Açık Satışa sunulacaktır.

Ankara – Yapracık Projesi kapsamındaki konutların satış işlemleri T.C. Ziraat Bankası A.Ş aracılığıyla yürütülecek ve Temerküz Şube Bilkent Şubesi olacaktır. Açık Satış Yöntemiyle satışı gerçekleştirilecek konutların başvuruları, 10 Temmuz – 30 Eylül 2013 tarihleri arasında ilgili bankanın Şubeleri tarafından kabul edilecektir.

– Ankara Yapracık Toplu Konut Uygulaması kapsamında, halihazırda devam         eden   Açık Satış kampanyasına ilişkin olarak, halen Açık Satışta olan         konutlara   ilave olarak; İdaremiz stoklarında bulunan C tipi, brüt 116,13 m2,         50 adet    konut, 22/07/2013 – 30/09/2013 tarihleri arasında açık   satışa         sunulmaktadır.