Toki Çorum Merkez


Toplu Konut  İdaresi Başkanlığınca 652 konutluk Çorum Merkez Alt Gelir ve Yoksul Grubu  kapsamında yer alan ve İdaremiz stokunda bulunan 1 adet alt gelir grubu konut;  kurasız başvuru  önceliğine göre konut alma ve seçme olanağı ile Açık  Satışa sunulacaktır.

  • Çorum  Merkez Alt Gelir Grubu Konut Projesi  kapsamındaki konutların satış işlemleri T.C Ziraat Bankası A.Ş’nin yetkili tüm  şubeleri aracılığıyla yürütülecektir. Açık Satış Yöntemiyle satışı  gerçekleştirilecek konutun başvuruları, 22  Temmuz – 30 Eylül 2013 tarihleri  arasında kabul edilecektir.