Töre ve Namus Cinayetlerinin Önlenmesi özgürlüğü nelerdir hakkında bilgi


Başbakanlık Genelgesinde de belirtildiği üzere, kadınlara karşı şiddet gündemdeki yerini korumaktadır. Bunun da en acımasız biçimi, kamuoyunda ?töre/namus cinayetleri? olarak tanımlanan kadına yönelik öldürme olaylarıdır.

Konuyla ilgili Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü?nden alınan istatistikler ve diğer dökümanlar, Başkanlığımızın internet sitesinde (www.ihb.gov.tr) mevcuttur. Bu istatistiklere göre töre/namus cinayetlerinde 2001-2002 yılındaki rakamlarla 2007 rakamları benzerlik göstermektedir.Yani 2003-2004-2005 yıllarındaki nisbi düşüş devam etmemiştir.

İl ve İlçe İnsan Hakları Kurullarının Görev ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik?in 10., 11., 12. maddeleri ile özellikle 12 nci maddenin (b) bendi nazara alınarak, konu hakkında aşağıdaki çalışmaların yapılması gerekmektedir;

a) İlçe İnsan Hakları Kurullarından da gereken bilgilerin alınmasına;
b) İlinizde son beş yıllık töre/namus cinayetlerinin sayısının tespitine;
c) İnsanımızı buna iten psiko-sosyolojik sebeplerin belirlenmesine;
d) Alınması gereken tedbirlerin neler olabileceğinin kurulunuzca tartışılmasına;
e) Bu tür cinayetler konusunda kamuoyu oluşturulmasına
ihtiyaç bulunmaktadır.

Bu konuda polis, jandarma, Cumhuriyet Savcılığı kayıtları önem taşımaktadır.Ayrıca bazı intihar olaylarının da cinayet olabileceği kuşkusu belirtilebilir

İl ve İlçe Kurullarımızca, diğer ilgili kamu kurumu ve özel kuruluşlarla koordineli
olarak belirtilen konuda yapılacak çalışma sonucundan Başkanlığımıza bilgi verilmesini rica ederim.