Tranfüzyon malzemeleri


GRUP ALT GRUP MALZEME ADI
TRANFÜZYON KAN MERKEZİ A-B-D’ DONÖR KAN GRUBU KARTI
TRANFÜZYON KAN MERKEZİ A-B-D-D’-A1-B HASTA KAN GRUBU KARTI
TRANFÜZYON KAN MERKEZİ ANTİ-A TİTRESİ İÇİN NACL-ENZİM KARTI
TRANFÜZYON KAN MERKEZİ ANTİ-B TİTRESİ İÇİN NACL-ENZİM KARTI
TRANFÜZYON KAN MERKEZİ ANTİ-HCV MAKRO-ELİSA
TRANFÜZYON KAN MERKEZİ ANTİ-HCV MİKRO-ELİSA
TRANFÜZYON KAN MERKEZİ ANTİ-HIV MAKRO-ELİSA
TRANFÜZYON KAN MERKEZİ ANTİ-HIV MİKRO-ELİSA
TRANFÜZYON KAN MERKEZİ ANTİKOR TANIMLAMA İÇİN AHG KARTI
TRANFÜZYON KAN MERKEZİ ANTİKOR TANIMLAMA İÇİN NACL-ENZİM KARTI
TRANFÜZYON KAN MERKEZİ CPA ELİSA
TRANFÜZYON KAN MERKEZİ CROSS MATCH KARTI
TRANFÜZYON KAN MERKEZİ DİREKT COOMS KARTI
TRANFÜZYON KAN MERKEZİ HASTA BAŞI CROSS MATCH KARTI
TRANFÜZYON KAN MERKEZİ HBS-AG KİTİ, MAKRO-ELİSA
TRANFÜZYON KAN MERKEZİ HBS-AG KİTİ, MİKRO-ELİSA
TRANFÜZYON KAN MERKEZİ IŞINLAMA KONTROL ETİKETİ
TRANFÜZYON KAN MERKEZİ KAN VE KAN BİRLEŞENLERİ NAKİL POŞETİ
TRANFÜZYON KAN MERKEZİ RH ALT GRUP KARTI
TRANFÜZYON KAN MERKEZİ YENİDOĞAN KAN GRUBU KARTI
TRANFÜZYON KAN MERKEZİ İNDİREKT COOMS TEST KARTI