TRIKLOROETAN HAKKINDA BİLGİ


TRiKLOROETAN HAKKINDA BİLGİ NEDİR, TRiKLOROETAN HAKKINDA BİLGİ ANLAMI, TRiKLOROETAN HAKKINDA BİLGİ HAKKINDA BİLGİ, TRiKLOROETAN HAKKINDA BİLGİ DERS NOTU, TRiKLOROETAN HAKKINDA BİLGİ ÖDEVİ sayfanın konularıdır.

Alm. Trichloroethan, Fr. Trichloroéthane, İng. Trichloroethane. Kapalı formülü C2H3Cl3 olan halojenli organik bileşik. Etan türevi olup iki izomeri vardır. Oda sıcaklığında sıvıdır. Yanıcı değildir.

1,1,1-trikloroetan izomeri makinaların soğuk yöntemle temizlenmesinde karbontetraklorür yerine çözücü olarak kullanılır. Zehirliliği azdır. 1,1,2-trikloroetan izomeriyse son derece tehlikeli bir zehir olup, başlıca 1,1-dikloretilenin üretiminde kullanılır.

Kaynak Rehber Ansiklopedisi