Triko Makineleri Operatörü mesleği hakkında bilgi

TANIM

Kadın, erkek ve çocuk giyim eşyaları ve ev tekstilinin endüstriyel (makine ile) örgü ve dikimini yapan kişidir.

GÖREVLER

–       Makineye ve örgüye uygun iplikleri hazırlar,

–       Yapılacak örgüye göre trikotaj makinesini ayarlar,

–       Makinede örgü işlemini gerçekleştirir.

–       Örülen kumaş parçalarının dikimini yapar,

–       Ütü ve kalite kontrolünü yapar,

–       Makinelerin basit onarım ve bakımlarını yapar.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

–       Makine ve örgüye göre iplikler,

–       Trikotaj makineleri(Mekanik ve elektronik)

–       Koruyucu iğneler,

–       Aktarma aletleri,

–       Boş desen kartları, makineye ait dolu desen kartları,

–       Tarak, makas vs.

 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

–  İşini yapmasına engel  bedensel ve zihinsel özürü olmayan,

–  Çok dikkatli,

–  Göz ve el koordinasyonu gelişmiş,

–  Çizim yeteneği olan,

–  Aynı işi yapmaktan bıkmayan, sabırlı,

–  İnsanlarla iyi ilişkiler kurabilen,girişken

–  Renk ve şekil algılama yeteneği gelişmiş kimseler olması gerekir.

Mesleğin Yapılmasını Engelleyen Durumlar

Boyun fıtığı, bel fıtığı, astım gibi hastalıklar, el-kol gibi ortopedik özürlerin bulunması bu mesleğin yapılmasını engeller.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Trikotajcılar; kapalı, tozlu, gürültülü mekanlarda çalışırlar. Atölyeler sürekli olarak aydınlıktır. Makinelerden kaynaklanan titreşim vardır.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Trikotaj, hazır giyim endüstrisinin bir parçasıdır. Giysiler, insanların kendileri ve çevreleri hakkındaki duygularını yansıtır. Giyim bireyin kişisel bir parçası gibidir. Son yapılan araştırmalar bireyde giyinmenin önemini; başarılarına, başarısızlıklarına, toplumdaki yerine bağlı olduğunu göstermektedir. Giyim, bireyin iç dünyasını oluşturan ve kendine güven duygusunu destekleyen önemli bir güç oluşmasını sağlar. Bu çerçevede trikotajcılar, kamu ve özel işletmelerde, atölyelerde, moda merkezlerinde iş bulabilirler. Konfeksiyon mağazalarına sipariş iş yapabilir ve kendi iş yerlerini kurabilirler.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi yeterli başvuru olması durumunda tüm mesleki eğitim merkezlerinde “Tekstil” alanı “Örmecilik” dalında verilmektedir. Ayrıca, meslek liselerinin “Tekstil Teknolojisi” alanı “Endüstriyel Örme” dalında da bu mesleğin eğitimi verilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Çıraklık eğitimine başlayabilmek için;

–       En az ilköğretim okulu mezunu olmak,

–       14 yaşını doldurmuş olmak,

–       Bünyesi ve sağlık durumu gireceği mesleğin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olmak,

–       Eğitim görmek istediği meslekte bir işyeri sahibi ile çıraklık sözleşmesi imzalamak gereklidir.

Meslek lisesinde mesleğin eğitimini görmek için ilköğretim okulu mezunu olmak ve meslek liselerine giriş şartlarını taşımak gerekmektedir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Mesleki eğitim merkezlerinde mesleğin eğitim süresi ilköğretim okulu mezunları için 3 yıl, lise ve dengi okul mezunları için 1.5 yıldır. Meslek liselerinde ise eğitim süresi 4 yıldır.

Öğrenciler teorik eğitimlerini haftada bir gün mesleki eğitim merkezlerinde,  pratik eğitimlerini ise beş gün işyerinde görürler. Eğitim süresince; Matematik ve Mesleki Matematik, Türkçe, Teknik Resim, İş Güvenliği, Meslek Bilgisi, Meslek Resmi, İşletme Bilgisi ve Kooperatifçilik, Toplam Kalite Yönetimi  derslerini alırlar.

MESLEKTE İLERLEME

–       Meslekte usta ve usta öğretici unvanlarına yükselmek mümkündür. Mesleki eğitim merkezlerinden kalfa olarak mezun olanlar bir işyerinde çalışıp aynı zamanda teorik eğitimlerine de devam edebilirler. Ustalık eğitimi 1 yıl süreli olup, bu eğitimde insan sağlığı ve iş güvenliği, iş ve insan ilişkileri, çalışma hukuku, işletme bilgisi, sigorta ve vergi mevzuatı, muhasebe ve ekonomi derslerinin yanı sıra ileri meslek bilgisi derslerini alırlar. 1 yıl sonunda ustalık sınavlarına katılabilirler.

–       Ustalık için öngörülen teorik eğitime devam etmeyenler ise bir işyerinde 5 yıl çalıştıktan sonra (çalıştıklarını SGK primleri ile belgelemek şartıyla) ustalık sınavına katılabilirler. Ustalık belgesi alanlar mesleki eğitim merkezlerinde 40 saatlik iş pedagojisi kurs programını tamamlayıp sınavda başarılı olduktan sonra “Usta Öğreticilik” belgesi alabilirler.

–       Ustalık belgesine sahip olanlar veya bunları işyerinde  çalıştıranlar bağımsız işyeri açabilirler. Ayrıca, işyerinde çırak çalıştırması içinde “Usta Öğretici” belgesine sahip çalışanın olması zorunludur.

–       İlköğretim (ortaokul) mezunu kalfa ve ustalar, mesleki ve teknik açıköğretim lisesine devam ederek, meslek lisesi diploması alabilirler.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU

–       Bu mesleğin pratik eğitimi esnasında 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre işletmede beceri eğitimi gören öğrenci asgari ücretin % 30’undan az olmamak üzere bir ücret almaktadır.

–       Eğitim gören çırak adaylarının iş kazası, iş riski ve meslek hastalıkları ile ilgili sağlık sigorta primleri devletçe karşılanmaktadır.

–       Kalfalık belgesi alan kişilerin alacakları ücret piyasa fiyatları ve pazarlığa bağlı olarak değişmektedir.

–       Aylıklı olarak çalışabilecekleri gibi parça başı ücret yahut prim sistemi ile çalışmaktadırlar.

–       İşinde uzmanlaşan ve kendi atölyesini kurmuş kişiler, kalite, reklam, pazarlama konularındaki başarılarına göre daha yüksek gelir elde edebilirler.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

–       İlgili Eğitim Kurumları,

–       Meslek Elemanları

–       Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Bilgi Merkezi,

–       Bünyesinde Meslek Bilgi Merkezi Bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir