TRINIDAD VE TOBAGO HAKKINDA BİLGİ


TRiNiDAD VE TOBAGO HAKKINDA BİLGİ NEDİR, TRiNiDAD VE TOBAGO HAKKINDA BİLGİ ANLAMI, TRiNiDAD VE TOBAGO HAKKINDA BİLGİ HAKKINDA BİLGİ, TRiNiDAD VE TOBAGO HAKKINDA BİLGİ DERS NOTU, TRiNiDAD VE TOBAGO HAKKINDA BİLGİ ÖDEVİ sayfanın konularıdır.

DEVLETİN ADITrinidad ve Tobago Cumhûriyeti


BAŞŞEHRİPort of Spain

NÜFÛSU1.285.000

YÜZÖLÇÜMÜ5.128 km2

RESMÎ DİLİİngilizce

DÎNİHıristiyan

PARABİRİMİDolar

Büyük ve küçük Antillerin en güneyindeki adalar üzerinde yer alan bağımsız bir cumhûriyet. Trinidad ve Tobago Cumhûriyeti, Karayip denizinin güneydoğusunda, 10°02’ ve 11°20’ kuzey enlemleriyle 60°32’ ve 61°56’ batı boylamları arasında yer alır.


Târihi

Trinidad Adası İspanyol Colombus tarafından ilk olarak 1498’de keşfedildi. İspanyollar yerli halkın bir kısmını sürgün, bir kısmını yok ettiler. 1783’te İspanya yabancılara toprak bağışladığı için Fransa’dan ve Haiti’den adaya göç oldu. 1797’de adayı bir sefer sonucu İngiltere ele geçirdi. 1802 Amiens Antlaşmasıyla ada resmen İngiltere’ye kaldı. İki asır boyunca Hollanda, Fransa ve İngiltere arasında el değiştiren Tobago Adası da 1814’ten îtibâren tam olarak İngilizlerin eline geçti. 1888’de Trinidad ve Tobago siyasî yönden birleştirildi. Sömürge hâline getirilen adalar Londra’dan tâyin edilen temsilci hükümet tarafından idâre edilmeye başlandı. 1925’te yapılan bir değişiklikle halkın küçük bir yüzdesi seçilme hakkı elde etti. 1950’ye doğru Yasama Meclisinin çoğunluğu seçilmiş üyelerden meydana geliyordu. 1958’de tam kabine teşkil edildi. 1961’de iç bağımsızlık elde edildi. 1962 yılında da Trinidad ve Tobago tam bağımsızlığını îlân etti. 1 Ağustos 1976’da cumhûriyet rejimine geçildi. Millî Halk Hareketi Partisi ard arda yapılan altı seçimi kazanarak 1986’ya kadar iktidarda kaldı. Ekonomik problemler yüzünden 1986’daki seçimleri Yeniden İnşâ İttifakı büyük bir farkla kazandı. A.N. R. Robinson başkanlığında yeni hükûmet kuruldu. 1991’de yapılan seçimlerde Yeniden İnşa İttifakı ağır yenilgiye uğradı. Patrick Manning’in lideri olduğu Ulusal Halk Hareketi Partisi beş yıl aradan sonra tekrar iktidara geldi. Hâlen bu parti iktidardadır (1994).

Fizikî Yapı

Trinidad Adası, jeolojik olarak Güney Amerika kıtasının bir uzantısıdır. Ada üzerinde batıdan doğuya doğru uzanan üç dağ silsilesi yer alır. Ülkenin en yüksek noktası 941 m yüksekliğindeki Cerro del Aripo’dur. Dağ silsileleri arasında kalan topraklar oldukça düzdür. Ada üzerinden pekçok sayıda küçük akarsu geçer. Bunların en önemlisi ağzında bataklıklar meydana getiren Caroni Nehridir. Tobago toprakları engebeli olup, üzerinde çok sayıda tepeler ve yüksekliği az dağlar bulunur. Bunlardan en yükseği 675 m’dir.

İklim

Ülkede tropikal bir iklim hüküm sürer. İklimde pek az mevsim değişiklikleri görülür. Adalara her mevsimde yağmur yağar. Bununla birlikte yağışın en çok olduğu aylar haziran ve temmuzdur. Senelik yağış miktarı 1520 mm ile 2050 mm arasında değişir. Günlük sıcaklıklar 27°C ile 31°C arasındadır. Hemen hemen senenin her günü esen kuzeydoğu alizeleri sıcaklığı mutedil hâle getirir.

Tabiî Kaynakları

Trinidad Adasının hemen hemen yarısı orman ve çalılıkla kaplıdır. Kerestesi gemi inşaatında kullanılan tik ağacı ve mahun ağacı ormanda bulunan önemli ağaçlardır. Nehirlerin ağızlarında meydana gelen bataklıklarda tropikal bölgeye has mangrov bitkileri bulunur. Adalarda bulunan başlıca vahşî hayvanlar ayı, geyik, tapir ve maymundur. Tobago Adası üzerinde bugüne kadar mâden bulunamamıştır. Trinidad’da petrol ve asfalt çıkarılır. Asfalt üretiminde dünyâda birinci sırayı almaktadır.

Nüfus ve Sosyal Hayat

1.285.000 nüfuslu Trinidad ve Tobago Cumhûriyeti halkının yarısı şehirlerde yaşar. En önemli şehirleri 58.300 nüfuslu Port of Spain ve 50.000 nüfuslu San Fernando’dur.

Nüfûsun yaklaşık % 47’si Afrika asıllıdır. Kalanın % 35’i doğu Hindistanlı, % 3’ü Avrupalı, % 1’i Çinli ve % 14’ü melezdir. Güney Trinidad’daki köylerin çoğunda Doğu Hindistanlılar oturur. Bunların çoğu Hindu olup, az bir kısmı Müslümandır. Afrikalıların ve melezlerin çoğu katoliktir. Bununla birlikte aralarında bir miktar Anglikan vardır.

Ülkenin resmî dili İngilizcedir. Bundan başka Hintçe, Fransızca ve İspanyolca konuşulur. İlk ve orta öğretim ücretsiz olup, 6-12 yaşları arasında öğretim mecbûrîdir. Okuma yazma oranı % 92’dir. Yüksek tahsil Batı Hint Adaları Üniversitesinin Trinidad’daki Tarım ve Mühendislik Fakültelerinde yapılır.

Siyâsî Hayat

Ülkede parlamenter demokrasi mevcuttur. 1976 Anayasasına göre yasama organı Senato 31 üyeli, Temsilciler Meclisi 36 üyelidir. İdârî bölge olarak ülkede Tobago eyâleti 4 şehir ve 8 ilçe vardır. Trinidad ve Tobago İngiliz Milletler Topluluğuna ve Birleşmiş Milletler Teşkilâtına üyedir. 1980’de kabul edilen bir kânunla Tobago’ya özerklik verilmiş ve 15 üyeli bir Tobago Yönetim Meclisi kurulmuştur.

Ekonomi

Trinidad ve Tobago’da ekonomi esas îtibâriyle petrole dayanır. Petrol millî gelirin % 40’ını, toplam ticâretin yaklaşık % 80’ini teşkil eder. Petrol Güney Trinidad’da Paria Körfezinin kıyıdan uzak kuyularında çıkarılır. Ayrıca rafinerilerde arıtılmak üzere Venezüella’dan petrol ithâl edilir. Başlıca sanâyi ürünleri petrol, petrokimyâ ürünleri, demir-çelik, sun’î gübre, şeker, plastik ve metil alkoldür. Ayrıca motorlu araç ve televizyon montaj fabrikaları vardır.

Nüfûsun küçük bir yüzdesi (% 10) tarımla uğraşır, şekerkamışı ticâret bitkileri arasında birinci sırada yer alır. Diğer önemli bitkiler kakao, turunçgil meyveleri, muz ve kahvedir.

Ülkenin petrol hâricindeki sanâyi tesisleri krom, çimento ve turizmle ilgilidir. Turizm gittikçe gelişmektedir. Trinidad’da birçok lüks otel bulunmaktadır. Trinidad Adası 6400 m uzunluğundadır. Port of Spain şehrini doğu ve batıdaki kasabalara bağlayan 175 km’lik demiryolu vardır. Havayolları ve deniz yolları iyi durumdadır.

Trinidad ve Tobago ithâlâtının büyük bölümünü Suudi Arabistan, ABDve İngiltere’den yapar. Malların çoğu da ABD ve Hollanda’ya ihraç edilir. Başlıca ithâl malları ham petrol, araç, makine, mâmul maddeler ve yiyecektir. Başlıca ihraç malları ise petrol ve petrol ürünleri, şeker, kakao, demir-çelik, sun’î gübre, turunçgil meyveleri, çimento ve asfalttır.

Kaynak Rehber Ansiklopedisi