Tüm insani ilişkilerimiz


Güç her alanda, her yerde karşılaşılan bir kavramdır. Tüm insani ilişkilerimizde, evde, radyoda, alışverişte ya da kullandığımız arabada gücün etkileri şarkı sözleri görülür. Büyük ya da küçük bütün iş kuruluşlarında bir güç alanı kurulmakta. Bu alanda temel yapı taşı olarak;şiddet, servet e-devlet ve bilgi yer almaktadır. Bilgi; şiddet ve servetten daha esnek ve demokrattır. Çünkü bilgiyi kullanmak, şiddet ve servete oranla daha serbesttir. Bilgiyi zayıf ve yoksul insanlar kullanabilirler ama; şiddet ve servet zengin vehaberler güçlülerin elindedir. Güç insan için önemli bir kavram olmasına rağmen, hayatımızın tüm yönleri arasında en az anlaşılanıdır. Çünkü güçte birtakım değişmeler meydana gelmektedir. Sosyal hayatta, okulda, ofiste, hastanede gücün değişimini gözlemleyebiliriz. Bununla birlikte, yeme ve yatma giderlerinin tamamının belgelendirilmesi halinde, yeme ve yatma giderleri karşılığında ödenen harcırah gündeliği ‘’ayın olarak’’ başka bir ifade ile tamamen belge karşılığı ödenmiş olmaktadır. Bu durumda, personele verilen harcırah gündeliğinin, en yüksek devlet memuruna verilen ve vergiden istisna edilen gündelik ile kıyaslanmaksızın tamamının gelir vergisinden istisna edilmesi ve doğrudan ilgili gider hesaplarına kaydedilmesi gerekmektedir.