Tünel tapası


Tipik olarak artroskopi sırasında eklemin görüntülenmesini korumak üzere suyun tibiyal tünel [anterior krusiyat ligaman (ACL) onarımı sırasında dizde açılan bir kanal] yoluyla diz ekleminden çıkmasını engellemek için kullanılan bir cihaz. Cihazın proksimal ucunda tipik olarak yuvarlak bir kafa bulunur ve diğer uca doğru yassılır, tünele manuel olarak sokulur. Çeşitli çaplarda olabilir ve sert plastikten yapılmıştır. Tekrar kullanılabilir bir cihazdır.