Türk telekom numara tespiti

Herhangi bir nedenle kendisine telefon edilen numaranın tespitini isteyen aboneler, Cumhuriyet Savcılığına başvuruda bulunurlar, tespit edilen numaralar ilgili Cumhuriyet Savcılığına bildirilir.