Türkiye-Avusturya Sosyal Güvenlik Sözleşmesi


Türkiye-Avusturya Sosyal Güvenlik Sözleşmesi;

* Vatandaşlarımızın Avusturya’da bulundukları sürelerde bu ülke vatandaşları gibi sosyal güvenlik mevzuatı çerçevesinde hak ve yükümlülük bakımından eşit işlem görmelerini,

* Her iki ülkede geçen hizmet sürelerinin birleştirilmesini,

* Avusturya’da kazandıkları haklardan Türkiye’ye dönmeleri halinde de yararlanmaya devam etmelerini,

* Hastalık, analık, iş kazası ve meslek hastalıkları, yaşlılık, malullük ve ölüm gibi sigorta kollarının gerektirdiği yardımlardan yararlanmalarını güvence altına almaktadır.

Kategori: Ssk