Türkiyedeki göller hakkında bilgi ödevi


GÖLLER  

 

Kara içlerindeki çukurlukları dolduran durgun sulara göl denir.

Göllerin Özelliğinde (acı, tuzlu, tatlı olmasında) Etkili Faktörler

1.  Gölün büyüklüğü ve derinliği:Büyüklük ve derinlik arttıkça tuzluluk azalır.

2.  Gölün gideğeninin olup olmaması: Göl sularını bir gideğen ile boşaltabiliyorsa  suları 

tatlı olur.

3.  İklim: Nemli iklim  bölgelerinde göllerin tuzluluğu daha azdır. Genelde tatlı suludurlar.

4.  Göl çanağını oluşturan kayaların özelliği

OLUŞUMLARINA GÖRE GÖLLER

1.Tektonik Göller: Yer kabuğu hareketleri ile oluşan çukurlukları dolduran sulardır. En 

fazla Doğu Afrika’da görülür. Yurdumuzda ise Tuz G., Manyas (Kuş g.), Ulubat, İznik, 

Sapanca, Akşehir, Beyşehir, Burdur, Eber, Hazar, Ilgın gölü gibi.

2.Karstik Göller:  Karstik bölgelerdeki çukurlukları dolduran durgun sulardır. Ör: Salda, 

Suğla, Kestel, Avlan, Kovada gölleri gibi.  

 

3.Buzul Gölleri:  Yurdumuza bazı yüksek dağların üst kısmında görülür (Cilo, Sat, Ağrı, 

Tendürek, Süphan, Kaçkar, Uludağ, Erciyes, Bolkar, Aladağlar,Bey dağları gibi). Dünya 

üzerinde en fazla Kuzeybatı Avrupa’da görülür. Ayrıca Kanada’nın güneyi ile A.B.D’nin 

kuzeyindeki göller buna örnektir.  

4.Volkanik Göller: Yurdumuzda Nemrut, Meke Tuzlası (Konya -Karapınar),

 Gölcük (Isparta), Acıgöl (Konya) gölleri buna örnektir.  

 

5.Doğal Set Gölleri

Heyelan Set Gölü: Tortum, Sera, Abant, Yedi Göller.

Alüvyon Set Gölü: Marmara, Bafa(Çamiçi), Köyceğiz, Eymir, Mogan

Kıyı Set (Lagün): B. Ve K. Çekmece Terkos (Durusu) ,Akyatan, Balıklı, Simenlik  

 

Volkanik Set: Van ,Erçek, Nazik, Balık, Çıldır.

Buzul (Moren set) Set :  En fazla K.Batı Avrupa’da görülür.

6.Yapay Set : Baraj gölleri buna örnektir.     Yurdumuz akarsuları üzerinde baraj kurmaya

en elverişli bölgemiz D.Anadolu, en elverişsiz bölge Marmara Bölgesi’dir.  Hidro elektrik

potansiyeli en fazla olan bölgemiz D.Anadolu Bölgesidir.  

Barajların Yapılış Amaçları

Enerji üretmek,

İçme ve sulama suyu sağlamak,

Taşkınları önlemek,

Balıkçılık

*** Türkiye’nin bugünkü yer şekillerinin oluşmasında en az etkili olan dış kuvvet buzullardır.