Türkiyenin yeraltı zenginlikleri kaynakları ödevi


TÜRKİYE’NİN YERALTI ZENGİNLİKLERİ

 

Marmara Bölgesi: Linyit. Manganez, Mermer, Kurşun, Bor, Gümüş

İç Anadolu Bölgesi: Linyit, Kurşun, Tuz, Mermer, Cıva, Lületaşı

Ege Bölgesi: Krom, Linyit, Mermer,         Demir, Zımpara, Cıva   

Akdeniz Bölgesi: Krom, Petrol, Kurşun, Kükürt

Doğu Anadolu Bölgesi:  Demir, Kurşun, Gümüş, Linyit, Krom, Bakır

Güneydoğu Anadolu : Petrol, Krom, Fosfat, Manganez

Karadeniz Bölgesi: Kömür, Manganez, Kurşun, Linyit, Krom, Bakır