U-Ü-V-Y-Z harfi ile başlayan isimlerin adların anlamları


Ufuk isminin adının anlamı manası :  Yerle göğün birleşmiş gibi göründüğü sınır
(Erkek)

Uğur isminin adının anlamı manası : İyilik müjdesi, nesnelerde varolduğuna inanılan iyilik kaynağı
(Erkek)

Uluç isminin adının anlamı manası : Büyük Türk Denizcisinin adı (Uluç Ali Paşa)
(Erkek)

Ulvi isminin adının anlamı manası : Yüce, yüksek
(Erkek)

Ulviye isminin adının anlamı manası : Yüce, yüksek, gökle ilgili
(Bayan)

Umay isminin adının anlamı manası : Gittiği yere mutluluk, zenginlik götüren/ ekleyen : Sema CEKEN
Umur isminin adının anlamı manası :  Görgü, tecrübe
(Erkek)

Umut isminin adının anlamı manası :  Ummak, beklemek, ümit etmek
(Erkek)

Utku isminin adının anlamı manası :  Zafer, üstünlük sağlama, yenme
(Erkek)

Uzay isminin adının anlamı manası : Sonsuz boşluk
(Erkek)

Ülfet isminin adının anlamı manası : Alışıklık, dostluk, yakınlık duymak
(Bayan)

Ülger isminin adının anlamı manası : Şeftali, kumaş vb.’de ince tüy
(Erkek)
/(Bayan)

Ülker isminin adının anlamı manası : Gökyüzünün kuzey kıyısında bir yıldız takımının adı
(Bayan)

Ülkü isminin adının anlamı manası : Ancak, düşüncede varolan şey
(Bayan)

Ümit isminin adının anlamı manası : Umut / Ummak, beklemek, ümit etmek
(Erkek)

Ümmiye isminin adının anlamı manası : Okur yazar olmayan kadın
(Bayan)

Ümran isminin adının anlamı manası : Mutluluk bolluk bereket / Bayındırlık
(Bayan)

Ünal isminin adının anlamı manası : Ün almakla ilgili
(Erkek)

Ünsel isminin adının anlamı manası : Ünü sel gibi aşan
(Bayan)

Ünseli isminin adının anlamı manası : Ünü sellere benzeyen
(Bayan)

V
Vahap isminin adının anlamı manası : Çok bağışlayan, bol ihsan edici
(Erkek)

Vahdet isminin adının anlamı manası : Bir ve tek olma
(Erkek)

Vahdi isminin adının anlamı manası : Bir ve tek olmayla ilgili
(Erkek)

Vahid / t isminin adının anlamı manası :  Tek, bir
(Erkek)

Vahide isminin adının anlamı manası : Tek, bir
(Bayan)

Vahit / d isminin adının anlamı manası : Tek, bir
(Erkek)

Varol isminin adının anlamı manası : Var olmakla ilgili / yüceltme ünlemi
(Erkek)

Vecdi isminin adının anlamı manası : Coşkunlukla, vecd ile ilgili
(Erkek)

Vecihi isminin adının anlamı manası : Soylu, asil
(Erkek)

Vedat isminin adının anlamı manası : Dostluk, sevme, sevgi
(Erkek)

Vefa isminin adının anlamı manası : Sözde durma
(Erkek)

Vehbi isminin adının anlamı manası : Tanrı vergisi
(Erkek)

Veli isminin adının anlamı manası : Sahip, eren, ermiş
(Erkek)

Vera isminin adının anlamı manası : 1. Günah ve haramdan kaçınmak için şüpheli şeylerden uzak durma, takva, ittika. 2. Halk, mahluk, alem, kainat.
Kadın
Verda isminin adının anlamı manası : Verdane (merdane Osm.) / Verd (Ar.)’den Verda, gül anlamında
(Bayan)

Vesile isminin adının anlamı manası :  Yol, araç, bahane
(Bayan)

Vicdan isminin adının anlamı manası :  Kişiyi davranışları hakkında yargıya iten güç
(Bayan)

Vildan isminin adının anlamı manası : Kullar, köleler / Yeni doğmuş çocuklar
(Bayan)

Volkan isminin adının anlamı manası :  Yanardağ
(Erkek)

Vural isminin adının anlamı manası : Vurup almakla ilgili
(Erkek)

Vuslat isminin adının anlamı manası : Kavuşma, yetişme, ulaşma
(Bayan)

Y
Yade isminin adının anlamı manası : (Farsça) Hatıra.anı
(Bayan)

Yağmur isminin adının anlamı manası : Gökten damlalar halinde düşen su.
(Erkek)
/(Bayan)

Yahya isminin adının anlamı manası : Meryem Ana’nın amcasının oğlu olduğu söylenen bir peygamber
(Erkek)

Yakub isminin adının anlamı manası :  Bir Peygamber adı
(Erkek)

Yakup / b isminin adının anlamı manası :  Bir Peygamber adı
(Erkek)

Yakut isminin adının anlamı manası : Aliminyum oksit, yapısında parlak kırmızı renkli değerli taş
(Erkek)

Yalçın isminin adının anlamı manası : Sarp ve dik
(Erkek)

Yalım isminin adının anlamı manası : Alev, ateş uzantısı
(Erkek)

Yalın isminin adının anlamı manası : Sade, çıplak, katışıksız
(Erkek)

Yaman isminin adının anlamı manası : Güç etki ve beceriklilik sahibi
(Erkek)

Yaprak isminin adının anlamı manası :  Ağaç ve bitkilerin yeşil kısımları
(Bayan)

Yaren isminin adının anlamı manası : (farsça)dost,arkadaş
(Erkek)

Yasemin isminin adının anlamı manası :: (Fars.) Zeytingillerden, güzel kokulu ve ekseriya beyaz veya sarı çiçek açan sarılgan ağaççık (jasminum).
(Bayan)

Yasin isminin adının anlamı manası : Kuran-ı Kerimde bir surenin adı
(Erkek)

Yaşar isminin adının anlamı manası : Yaşayan, yaşamakla ilgili
(Erkek)

Yavuz isminin adının anlamı manası :  Yaman, pek sert
(Erkek)

Yeda isminin adının anlamı manası :  El , (Arapça) vücuttaki el anlamında,Tebbet Suresi’nin ilk ayetinde yer alır;Tebbet yeda…
Belirtilmemiş
Yekta isminin adının anlamı manası : Tek, eşsiz
(Erkek)

Yeliz isminin adının anlamı manası :  Rüzgarın çölde bıraktığı iz/ ekleyen : Arzu Yeliz MUMCU
(Bayan)

Yeliz isminin adının anlamı manası :  Güzel , aydınlık
(Bayan)

Yeşim isminin adının anlamı manası : Yeşil renkte değerli bir taş , kutsal bir taş/ ekleyen : Yeşim KURT
(Bayan)

Yetkin isminin adının anlamı manası : Olgunlaşmış, kemale ermiş
(Erkek)

Yıldıray isminin adının anlamı manası : Ayla ilgili / yıldır yıldır parlamak ay gibi
(Erkek)

Yıldırım isminin adının anlamı manası :  Buluttan buluta ya da yere elektrik boşalması
(Erkek)

Yıldız isminin adının anlamı manası : 1.Gökyüzündeki ışıklı gök cisimlerinin her biri. 2. Baht, talih, yazı.3.Kuzey (Denizcilikte).
(Bayan)

Yılmaz isminin adının anlamı manası : Korkusuz, yılmayan
(Erkek)

Yiğit isminin adının anlamı manası : Güçlü, cesur
(Erkek)

Yiğithan isminin adının anlamı manası :  (Türkçe.)Yiğit, cesur hakan.Yiğit-han
(Erkek)

Yosun isminin adının anlamı manası : Çoğu sularda yetişen, ilkel yapıdaki bitkilerin genel adı.
(Erkek)
/(Bayan)

Yunus isminin adının anlamı manası : Bir takım yıldızının adı / Denizde yaşayan bir memeli türü
(Erkek)

Yurdagül isminin adının anlamı manası : (Türkçe.) Ka. – Ülkene gül. İlken için yararlı ol.
(Bayan)

Yurdakul isminin adının anlamı manası : Yurdu için canını veren
(Erkek)

Yusuf isminin adının anlamı manası : Eklenecek, ilave edilecek
(Erkek)

Yücel isminin adının anlamı manası : Yücelmiş olan
(Erkek)

Yüksel isminin adının anlamı manası : Manevi anlamda yükselmek, yücelmek
(Erkek)

Z
Zafer isminin adının anlamı manası : Amaca ulaşma,başarı
(Erkek)

Zehra isminin adının anlamı manası :  Ay yüzlü,ay gibi parlak ve saf olan | Zehra Beyci Tarafından eklenmiştir.
(Bayan)

Zekavet isminin adının anlamı manası : (Arapça.) Zeka, zeki-lik.
(Bayan)

Zeki isminin adının anlamı manası : çabuk anlayan
(Erkek)

Zerrin isminin adının anlamı manası : (Farsça)Altından mamul,Parlak, Güzel kokulu bir cins çiçek, Fulya.
(Bayan)

Zeynep isminin adının anlamı manası : 1.l. Değerli taşlar, mücevherler. değerli olan herşey
(Bayan)

Ziya isminin adının anlamı manası : aydınlık,nur
(Erkek)

Zuhal isminin adının anlamı manası : (Arapça)Güneşe uzaklık bakımından altıncı durumda olan gezegen, Satürn gezegeni .
(Bayan)

Zülfa isminin adının anlamı manası : (Kaynak:Osmanlıca sözlük)Yakınlık, yaklaşma.
Belirtilmemiş

Zülfikar isminin adının anlamı manası : Hz. Ali’nin çatal ağızlı kılıcı
(Erkek)

Zülkarneyn isminin adının anlamı manası : 1. İki boynuzlu anlamında. 2. Kur’an-ı Kerim’de adı geçen şahıs. 3. Büyük İskender.
(Erkek)

Zümra isminin adının anlamı manası : 1. Güzel, iyi ahlaklı. 2. Cesur, yiğit, yürekli. 3. Zeki, bilgili kadın.
(Bayan)

Zümrüt isminin adının anlamı manası : Parlak yeşil renkli kıymetli taş.