Ulusal mevzuata uymak yükümlülüğü


Yabancı bankaların Türkiye’deki şubelerinin de bütün ulusal mevzuata uymak yükümlülüğü bulunduğunu söylemiştik. Hukukumuzda şubenin borçlarından dolayı merkez şarkı sözleri sorumludur. Türk hukukunda yabancı banka şubelerinin bir tüzel kişiliğe sahip olduğunu kabul etmeye imkan bulunmamaktadır. İcra ve İflas Kanunu uyarınca kural olarak yalnızca tacirler iflasa tabi olduğundan yabancı bankanın Türkiye de faaliyette bulunan şubesinin iflası söz konusu olamayacaktır. Bir şubenin zarar etmesinden, yükümlülüklerini yerine getirememesinden banka tüzel kişiliği haberlersorumlu olup, şubenin iflası istenemez. Ancak şube ile yapılan işlemlerden doğan alacaklar nedeniyle yabancı banka tüzel kişiliğinin iflasını, şubenin bulunduğu e-devlet yerdeki mahkemeden istemek mümkündür. Bu durumda verilecek olan iflas kararı milletler arası özel hukukun iflas kararlarının uygulanmasına ilişkin hükümleri çerçevesinde çözülecektir. Bu güne kadar Fon edindiği varlıkları yönetme işini kendisi üstlenmiştir. Bunun yanı sıra edindiği varlıkları (özellikle alacaklar) Bayındırbank’a devrederek elinden çıkarma yoluna gittiği de görülmektedir. Gayrimenkuller Fon tarafından belirli bir plan dahilinde satışa sunulmaktadır. İştiraklerden ise ekonomik değeri olanların satışı devam etmektedir.