ULUSLARARASI STANDARTLAR TEŞKILATI (ISO) HAKKINDA BİLGİ


ULUSLARARASI STANDARTLAR TEşKiLaTI (ISO) HAKKINDA BİLGİ NEDİR, ULUSLARARASI STANDARTLAR TEşKiLaTI (ISO) HAKKINDA BİLGİ ANLAMI, ULUSLARARASI STANDARTLAR TEşKiLaTI (ISO) HAKKINDA BİLGİ HAKKINDA BİLGİ, ULUSLARARASI STANDARTLAR TEşKiLaTI (ISO) HAKKINDA BİLGİ DERS NOTU, ULUSLARARASI STANDARTLAR TEşKiLaTI (ISO) HAKKINDA BİLGİ ÖDEVİ sayfanın konularıdır.

Uluslararası Elektroteknik Komisyonunun çalışma sahasına giren elektrik ve elektronik mühendisliği konuları dışında, bütün teknik ve teknik dışı dallardaki standartların belirlenmesi çalışmalarını yürütmek gâyesiyle 1946’da Cenevre’de kurulan Uluslararası teşkilât. İngilizce International Organization For Standardization kelimelerinin baş harflerinin birleşimi olarak ISO diye de bilinir.

Uluslararası Standartlar Teşkilâtına üye ülkelerin sayısı 80’in üzerindedir. Teşkilât üyesi olan millî birimler kendi ülkelerinde standartlar konusunda en yetkili kuruluşlardır. Her ülke teşkilâtta yetkili bir organ tarafından temsil edilir.

Standartlaştırma, ölçme, adlandırma ve yabancı adları çeşitli dillere çevirmeyle, makinelerin, deney idârecilerinin, âletlerin, işlemlerin, yüzeylerin, malzemelerin ve parçaların taşıması gereken özelliklerin ve bu özelliklerin arz edilme biçiminin tespiti gibi konular Uluslararası Standartlar Teşkilâtının faâliyet sahasına girer. Bu teşkilât talep üzerine özel bir ilmî standart konusunu çözüme bağlamak üzere uluslararası teknik komiteler kurarak bu komitelerin çalışmalarının neticelerini Uluslararası Standart (IS) olarak yayımlar. Teknolojik ihtiyaçlardan dolayı ISO standartları her beş yılda bir gözden geçirilir ve gerekli değişiklikler yapılır.

Kaynak Rehber Ansiklopedisi