ÜMERA HAKKINDA BİLGİ


üMERa HAKKINDA BİLGİ NEDİR, üMERa HAKKINDA BİLGİ ANLAMI, üMERa HAKKINDA BİLGİ HAKKINDA BİLGİ, üMERa HAKKINDA BİLGİ DERS NOTU, üMERa HAKKINDA BİLGİ ÖDEVİ sayfanın konularıdır.

Osmanlı devlet teşkilâtında sancak beyleri hakkında kullanılan tâbir. Arapça emir kelimesinin çoğulu olup, vâli demektir. Geniş selâhiyetleri olup, sancaktaki dâvâları dinler, dînin emirlerini yerine getirirlerdi. Sefer esnâsında halkı ve sancağındaki timar ve zeamet sâhipleriyle berâber harbe katılarak çok büyük hizmetlerde bulunurlardı.

Kaynak Rehber Ansiklopedisi