UMRE (ÖMRE) HAKKINDA BİLGİ


UMRE (öMRE) HAKKINDA BİLGİ NEDİR, UMRE (öMRE) HAKKINDA BİLGİ ANLAMI, UMRE (öMRE) HAKKINDA BİLGİ HAKKINDA BİLGİ, UMRE (öMRE) HAKKINDA BİLGİ DERS NOTU, UMRE (öMRE) HAKKINDA BİLGİ ÖDEVİ sayfanın konularıdır.

hac zamânı olan beş günden, Arefe ve Kurban Bayramının dört gününden başka senenin her günü ihrâm ile Kâbeyi ziyâretle Safâ ve Merve tepeleri arasında sa’y etmek (gidip-gelmek). Umre yapana Mu’temir adı verilir. Umre ibâdettir. Hacc-ı asgar (küçük hac) da denir. Umre için Kâbe-i muazzama yedi defâ tavâf edilir. Her defâsında Hacer-i esved selâmlanır. Daha sonra sa’y edilir. Sa’yden sonra saç kazımak veya kesmekle Umre ibâdeti tamamlanmış olur. Ömürde bir defâ umre yapmak sünnettir.

Hac için ihram giyilen mîkât denilen yerler Umre için de aynıdır. Ancak Mekke-i mükerremede kalanlar harem bölgesi dışına çıkarak Hil denilen bölgede Ci’râne ve Tev’in mevkilerinde ihrâma girerler. Umrede, Hacda olduğu gibi Arafât ve Müzdelife vakfeleri ve cemreler (şeytan taşlamalar) yoktur. (Bkz. Hac)

Kaynak Rehber Ansiklopedisi