Üst Düzey Otel Yöneticisi mesleği hakkında bilgi


Konaklama vb. işletmelerde, işleri planlayan, organize ederek yöneten, kontrol eden ve kuruluşun yöneticilerinin veya diğer mevcut alt kademelerin koordinasyonunu yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Üst Düzey Yöneticisi (Otel); işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a)      Turizm sektöründeki gelişmeleri, yakından takip etmek, rakipleri ve pazar eğilimlerini araştırarak işletmeye maksimum yarar sağlayan projeleri uygulamaya koymak,   

b)      İşletmenin belirlenen hedeflere ulaşabilmesi için departman sorumlularını yönlendirmek ve kontrol etmek,

c)      İşletme faaliyetlerinin bütçe hedefleri dahilinde yürütülmesini sağlamak,

d)      Gelecek için projeler hazırlamak, geçmiş programlarda ortaya çıkan durumları değerlendirmek ve kuruluşun kısım görevlilerinin alanlarında uzmanlaşmalarına yardımcı olacak programları belirlemek,

e)      Program hedeflerine nasıl ulaşılacağını kararlaştırmak,

f)       Faaliyet, istenilen teçhizat, maliyet, satışlar ve personel konularıyla ilgili ikinci derece işlerde müzakerelerde bulunmak,

g)      Kuruluşun faaliyetlerini kontrol etmek,

h)      Fonksiyonel bölümlerdeki çalışmayı koordine etmek,

i)        Sorumlu olduğu kuruluşu temsil etmek veya kuruluşu adına oturumlara katılmak ve oturumları yönetmek,

j)        Kıdemli personelin atamalarını kararlaştırmak ve yapmak,

k)      İstenildiğinde yönetim kuruluna ya da kuruluşun yetkililerine rapor vermek,

 

      vb. görev ve işlemleri yerine getirir.