ÜST DÜZEY YÖNETİCİSİ mesleği hakkında bilgi


Kurum veya kuruluşdaki çalışmayı koordine eden, sorumluluğunu aldığı kurum veya kuruluşu müzakerelerde temsil eden kişidir.

: Üst Düzey Yöneticisi (İşveren İşçi Organizasyonları) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a)      Bölümlerdeki çalışmayı koordine etmek,

b)      Sorumluluğunu aldığı kurum veya kuruluşu müzakerelerde temsil etmek veya kurumu adına müzakereleri yönetmek,

c)      Kıdemli personelin atamalarını yapmak ve kararlaştırmak,

d)       İstenildiğinde yönetim kuruluna  ya da kuruluşun yetkililerine rapor vermek,

 

       vb. görev ve işlemleri yerine getirir.