Üstün Zekalılar Öğretmeni mesleği hakkında bilgi


TANIM  

Çalıştığı eğitim kurumunda üstün zekalı  öğrencilere çeşitli bilgi, beceri ve tutumları kazandırmak üzere eğitim veren kişidir.

GÖREVLER

 

Üstün zekalılar  öğretmeninin, üstün zekalı öğrencilere hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışları hangi yöntemlerle kazandıracağı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanan öğretim programlarında (müfredat programı) belirtilmiştir.

 

Üstün  zekalılar öğretmeni bu program çerçevesinde;

–          İlköğretimin birinci kademesindeki üstün zekalı çocukların ders  programlarının oluşturulması ve uygulanmasına yönelik çalışmalara katılır,

–          Çocuğa kişilik kazandırmak ve onu hayata hazırlamak için eğitim ve öğretim yöntemlerini sabırla, şefkatle ve bilhassa çocuğun kişisel özellik ve yeteneklerini dikkate alarak uygular,

–          Eğitim ve öğretiminden sorumlu olduğu çocukların davranışlarını gözlemler, yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenler,

–          Yemekhanede, bahçede, spor faaliyetlerinde ve boş  zamanlarını değerlendirme sırasında çocuklarla beraber  olmak suretiyle onlara iyi alışkanlıklar kazandırmak, olumsuz davranışlara karşı önleyici tedbirler almak için rehberlik yapar,

–          Nöbetçi olduğu günlerde okulda düzen ve disiplini sağlamak üzere görev yapar.

–          Öğrenci velileri ile yakın ilişki kurarak, işbirliği ile eğitimi yürütür.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

–          Yıllık müfredat programı, günlük çalışma planları, ünite ve plan defterleri, bireyselleştirilmiş eğitim programları, not defteri, yoklama defteri,

–          Kırtasiye malzemeleri

–          Bilgisayar

–          Okul laboratuar malzemeleri

–          Kitap,Büro makinaları,TV,Video,Ses kasetleri vb.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 Üstün zekalılar öğretmeninin hem alanıyla hem de öğretmenlik mesleği ile ilgili niteliklere sahip olması gerekir.

Üstün zekalılar  öğretmeni olmak isteyenlerin;

–    Sözel  ve sayısal  yeteneği gelişmiş,

–    Sosyal bilimlerle ve özellikle psikolojiyle ilgili,

–    Düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen,

–    İyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen,

–    Dikkatli, işine özen gösteren,

–    İnsanlarla iyi iletişim kurabilen; sevecen, hoşgörülü, sabırlı,

–    Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen,

–    Kendini geliştirmeye istekli, coşkulu, yaratıcı

kimseler olmaları gerekir.

 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Üstün zekalılar öğretmeni Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ve özel okullarda bireysel ve grupla eğitim yapabilecek şekilde düzenlenmiş sınıf ortamında çalışır. Çalışma ortamı temiz ve gürültülüdür. Uzun süre ayakta kalabilirler.Çalışırken meslektaşları ve velilerle iletişim halindedirler.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Üstün zekalılar öğretmenlerinin büyük çoğunluğu Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda sınıf öğretmeni olarak atanmaktadır. Ayrıca Bilim ve Sanat Merkezi adı altında üstün zekalı öğrencilerin eğitim aldıkları özel eğitim kurumlarında çalışma imkanları mevcuttur.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Üstün Zekalılar Öğretmenliği  bölümünde verilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

          Mesleğin  eğitimine girebilmek için,

– Lise veya  dengi okul mezunu  olmak,

–    Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS)  “Üstün Zekalılar Öğretmenliği” lisans programı için yeterli  “Eşit Ağırlıklı-1 (EA-1)” puan almak,

– Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda “Üstün Zekalılar  Öğretmenliği” lisans programı ile ilgili en az bir yükseköğretim programını  tercih etmek gerekmektedir.

Liselerin  “Sosyal Bilimler, Edebiyat, Sosyal Bilimler ve Edebiyat, Dil ve Edebiyat, Genel Kültür, Türkçe- Matematik, Fen, Fen Bilimleri, Klasik Fen, Tabii Bilimler, Sınıf Öğretmenliği”  Alan/Kol/Bölümleri  ile “Öğretmen Okulu ve Köy Enstitüsü” mezunları ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) sınavı sonucunda diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedir.

Anadolu Öğretmen Lisesi ve Öğretmen Liselerinin  “Sosyal Bilimler, Edebiyat, Sosyal Bilimler ve Edebiyat, Dil ve Edebiyat, Genel Kültür, Sınıf Öğretmenliği,Türkçe-Matematik, Fen, Fen Bilimleri, Klasik Fen, Matematik, Tabii Bilimler, Yabancı Dil,     Alan/Kol/Bölümleri  ,Öğretmen okulu ve Köy Enstitüsü mezunları ile “Meslek Liselerinin “Çocuk Gelişimi, Çocuk Gelişimi ve Bakımı, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi” mezunları  ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) sınavı sonucunda ek puan almaları nedeniyle, diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedir.

 

 

EĞİTİM SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır. Eğitim süresince;

Özel Eğitim Alanı, Temel Matematik, Canlılar Bilimi, Coğrafyaya Giriş, Yabancı Dil, Türkçe-Yazılı Anlatım, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Öğretmenlik Mesleğine Giriş, Türk Tarihi ve Kültürü, Üstün Zekalıların Eğitimine  Giriş, Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği, Türkçe-Sözlü Anlatım, Okul Deneyimi, Üstün Zekalılar İçin Müfredatın Farklılaştırılması, Uygarlık Tarihi, Sanat Kuramları ve Eğitimi, Genel Fizik, Türk Dili-Ses ve Şekil Bilgisi, Gelişim ve Öğrenme, Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı, Üstün Zekalıların Eğitiminde Modeller,Yaratıcılık ve Üstün Zekalılarda Geliştirilmesi, Çevre Bilimi ve Öğretimi, Bilgisayar, Türk Dili-Cümle ve Metin Bilgisi, Resim, Müzik, Öğretimde Planlama ve Değerlendirme, Eleştirel Düşünce Becerileri ve Geliştirilmesi, Fen Bilgisi Öğretimi, İlkokuma ve Yazma Öğretimi, Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretimi, Fen Bilgisi Labaratuvarı, Öğretim Teknikleri ve               Materyal Geliştirme, Normal Sınıflarda Üstün Zekalıların Eğitimi, Üstünlerde Sosyal Beceri Eğitimi, Çocuk Edebiyatı, Matematik Öğretimi, Sınıf Yönetimi, Üstün Zekalılarda Duyuşsal Eğitim, Rehberlik, İnsan Hakları ve Vatandaşlık Bilgisi, Üstün Zekalılara Rehberlik, Üstün Zekalılarda Öğrenme Güçlüğü, Sağlık ve Trafik Eğitimi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Öğretmenlik Uygulaması dersleri verilir.                  

MESLEKTE İLERLEME

Üniversitelerde lisans üstü eğitiminden sonra araştırma görevlisi, doçent ve profesör unvanını alabilirler.

 Milli Eğitim Bakanlığına bağlı meslek okullarında görev alanlar idarecilik yapabilmektedir (Müdür, Müdür Yardımcısı vb.).

Meslek elemanları Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan müfettişlik sınavlarında başarılı oldukları takdirde alanlarında müfettişlik yapabilirler.

Ayrıca yapılan sınavda başarılı olmaları durumunda başöğretmen ve uzman öğretmen olabilirler.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU

Bu programı ilk beş tercihinde gösteren ve bu programa yerleştirilen adaylardan belli koşulları taşıyanlara  MEB’ca burs sağlanır. Öğrenciler eğitimleri süresince Kredi ve Yurtlar Kurumunca verilen öğrenci kredisinden ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının sağladığı kredi ve burs olanaklarından da yararlanabilirler. Bu konudaki duyuru her yıl yayınlanan öğrenci seçme sınav kılavuzunda yapılmaktadır. Ayrıca, Kurumun yurt hizmetlerinden de yararlanılabilir. Bunların dışında öğrenciler çeşitli kurum ve kuruluşlarca sağlanan burslardan da istifade edebilirler.

Eğitim sonunda “Öğretmen” olarak atananlar 657 sayılı Devlet Memurları Yasası’na göre 9. derecenin 1. kademesinden aylıkla göreve başlatılırlar. Bu öğretmenler yan ödeme, ek ders ücreti gibi olanaklardan da yararlanırlar.

Her yıl okullar açılmadan önce, tüm öğretmenlere eğitim-öğretim tazminatı adı altında bir ödeme yapılmaktadır.

Özel eğitim kurumlarında görev alan öğretmenlerin ücretleri değişiklikler göstermektedir.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

–          İlgili Eğitim Kurumları,

–          Türkiye İş Kurumu  Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Bilgi Merkezi,

Bünyesinde Meslek Bilgi  Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.