Uzay terimleri sözlüğü


Aberasyon  nedir anlamı hakkında bilgi Sapınç. Işığın sonlu hıza sahip olması ve Yer’in dönme ve yörünge hareketleri nedeniyle yıldızların konumlarındaki görünür değişim. 
Açık küme  nedir anlamı hakkında bilgi Galaktik küme. Belli bir şekilleri olmayan ve genelde galaktik düzlemde bulununan yıldız kümeleri.
Açıklık  nedir anlamı hakkında bilgi Teleskop, fotoğraf makinesi gibi optik araçlarda, ışığı toplayan ayna veya merceğin çapı.
Açıklık oranı  nedir anlamı hakkında bilgi Optik araçlarda odak uzaklığının açıklığa oranı.
Açısal çap  nedir anlamı hakkında bilgi Bir gökcisminin, gerçek çapının uçlarını, gözlemciye birleştiren doğrular arasındaki açı.
Açısal hız  nedir anlamı hakkında bilgi Dönen yada gökyüzünde hareket eden bir cismin açısal konumundaki değişim miktarı.
Açısal momentum  nedir anlamı hakkında bilgi Bir eksen çevresinde dönen cismin birim zamanda eylemsizlik momenti ile bu cismin dönme açısal hızının çarpımı.
Açısal uzaklık  nedir anlamı hakkında bilgi Bakınız açısal çap
Akan yıldız  nedir anlamı hakkında bilgi Yer’in atmosferine girince sürtünmeden dolayı ısınarak akkor haline gelen ve ardında bir ışık çizgisi bırakarak geçen meteor.
Akı  nedir anlamı hakkında bilgi Birim yüzeyden, birim zamanda geçen enerji miktarı.
Alan kanunu  nedir anlamı hakkında bilgi İkinci kepler kanunu
Albedo  nedir anlamı hakkında bilgi ( aklık, aklık derecesi ) Bir cismin ışığı yansıtma gücü; cismin yansıttığı ışınımın, aldığı ışınıma oranı.
Almanak  nedir anlamı hakkında bilgi ( gökgünlüğü ) Önemli gök cisimlerinin; yer, uzaklık, parlaklık v.b. değerlerini, her yıl, bir yıl boyunca, hergüniçin veren kaynak kitap.
Alt geçiş  nedir anlamı hakkında bilgi Gök cisimlerinin, meridyenden iki geçişinden ufuk yüksekliği düşük olanı.
Alt kavuşum  nedir anlamı hakkında bilgi İç gezegenlerin ve Ay’ ın, Güneş – Gezegen – Yer olmak üzere, aynı doğru üzerinde bulunma durumu.
Anakol  nedir anlamı hakkında bilgi Yıldızların, sıcaklık – ışınım gücü grafiğinde oluşturduğu temel kol.
Artık yıl  nedir anlamı hakkında bilgi Her dört yılda bir, 366 gün alınan yıl. Bu yılda Şubat ayı 29 çeker.
Asteroid kuşağı  nedir anlamı hakkında bilgi Asteroitlerin çoğunun bulunduğu, Mars ile Jüpiter yörüngeleri arasındaki kuşak
Asteroit  nedir anlamı hakkında bilgi Küçük gezegen.
Astronomik birim  nedir anlamı hakkında bilgi Bakınız gök birimi.
Atmosfer  nedir anlamı hakkında bilgi Bir gezegeni saran gaz katmanı veya bir yıldızın görünen üst katmanları.
Atmosferik kırılma  nedir anlamı hakkında bilgi Yer atmosferinde yer yüzüne yaklaştıkça yoğunluğun artması nedeniyle gökcisimlerinden gelen ışığın kırılarak yön değiştirmesi. Atmosferik kırılma sonucu gökcisimleri daha büyük ufuk yüksekliğinde gözlenir.
Atmosferik kızarma  nedir anlamı hakkında bilgi Atmosferden geçen, bir gökcismine ait ışığın mavi dalga boylarının daha fazla saçılması sonucu kalan kırmızı dalga boylu ışını nedeniyle gökcisminin daha kırmızı görünmesi.
Atmosferik soğurma  nedir anlamı hakkında bilgi Atmosferden geçen ışığın maddeyle etkileşmesi sonucu zayıflaması.
Ay  nedir anlamı hakkında bilgi Seçilen yıl tanımına göre, yılın 12 de biri
Aydınlatma gücü  nedir anlamı hakkında bilgi Bakınız ışınım gücü
Ay takvimi  nedir anlamı hakkında bilgi Ay’ ın gökyüzünde görünen hareketine ve evrelerine göre düzenlenen takvim.
Ayakucu  nedir anlamı hakkında bilgi ( nadir ) Çekül doğrultusunun gökküresini altta deldiği nokta.
Aynalı teleskop  nedir anlamı hakkında bilgi Yansıtmalı teleskop; Objektifi ayna olan teleskop.
Ayırma gücü  nedir anlamı hakkında bilgi Bir teleskopun yakın yıldızları ayırma gücü, veya gökcisimlerinin ince detaylarını görme yeteneği.
Azimut  nedir anlamı hakkında bilgi Bir gökcisminden geçen düşey daire ile gözlemcinin meridyen dairesi arasındaki açı. Ufuk düzleminde kuzey veya güney noktasından başlayarak saat yönünde ölçülür.
Başucu  nedir anlamı hakkında bilgi ( zenit ) Çekül doğrultusunun gökküresini üstte deldiği nokta.
Batmayan yıldız  nedir anlamı hakkında bilgi Günlük hareketinde ufkun altına inmeyen yıldız.
Beyaz cüce nedir anlamı hakkında bilgi Giderek soğuyanküçük ve çok yoğun bir çökmüş yıldız.
Bolometrik parlaklık  nedir anlamı hakkında bilgi Bir gökcisminin tüm dalgaboylarında kadir biriminde ölçülen parlaklığı.
Bolometrik ışınım gücü  nedir anlamı hakkında bilgi Bakınız ışınım gücü.
Boylam  nedir anlamı hakkında bilgi Bir küre üzerindeki herhangi bir noktanın, başlangıç dairesinden açısal uzaklığı. boylamın adı, seçilen temel düzleme göre değişir.
Bölge zamanı  nedir anlamı hakkında bilgi Zaman bölgelerine ait ortalama zaman. Greenwich’ in boylam çizgisi sıfır saat dilimine denk gelir. Türkiye Greewich’ den 2 saat geri olan -2 saat çizgisindeki ortalama zamanı kullanır.
Bulgurlanma  nedir anlamı hakkında bilgi Granülasyon; Güneş’ in fotosferinde konveksiyonun neden olduğu yapı.
Bulutsu nedir anlamı hakkında bilgi Yıldızlararası gaz ve tozdan oluşan bulut. Bulutsular, parlayan salma bulutsu, yıldız ışığı saçan yansıtıcı bulutsu ve kendisinden uzak yıldız veya bulutsuların ışığını engelleyen karanlık bulutsu olarak gözlenirler.
Burçlar  nedir anlamı hakkında bilgi Bakınız Zodyak
Büyük daire  nedir anlamı hakkında bilgi Bir kürenin merkezinden geçen düzlemle, bu kürenin arakesiti olan daire.
Chandrasekhar limiti  nedir anlamı hakkında bilgi Bir beyazcüce yıldız için maksimum kütle ( 1,4 Güneş kütlesi ).
Çekim kuvveti  nedir anlamı hakkında bilgi Bakınız kütlesel çekim.
Çevren  nedir anlamı hakkında bilgi Ufuk düzlemi.
Çift yıldız nedir anlamı hakkında bilgi Birbiri çevresinde dolanan iki yıldız. Bilinen yıldızların yarısı kadarı bu tür ikili ya da daha fazla üyeli gruplar halindedir.
Değişen yıldız  nedir anlamı hakkında bilgi Parlaklığı zamana bağlı olarak değişim gösteren yıldız.
Deklinasyon  nedir anlamı hakkında bilgi Bakınız dik açıklık.
Dış gezegenler  nedir anlamı hakkında bilgi Yörüngesi yer yörüngesinin dışında kalan gezegenler.( Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün, Plüto )
Diferansiyel dönme  nedir anlamı hakkında bilgi Bir gökcisminin;
a) Yüzeyinde farklı enlemlerin,
b) İçinde farklı katmanların farklı hızla dönmesi.
Dik açıklık  nedir anlamı hakkında bilgi Deklinasyon; Gökyüzünde bir noktanın gök ekvatorundan açısal uzaklığı. 
Dikine hız  nedir anlamı hakkında bilgi Çapsal hız; bakınız radyal hız.
Doğmayan yıldız  nedir anlamı hakkında bilgi Günlük hareketinde ufkun üstüne çıkmayan yıldız.
Doğu noktası  nedir anlamı hakkında bilgi Güneş diskinin merkezinin 21 Mart ve 23 Eylül’ de ufuktan doğduğu nokta.
Doğu uzanımı  nedir anlamı hakkında bilgi Gökküresi üzerinde, Güneşin doğusundaki bir gezegenin Güneş’ e olan açısal uzaklığı.
Dolanma  nedir anlamı hakkında bilgi Bir cismin, bir nokta yada başka bir cisim çevresinde yaptığı yörünge hareketi.
Dolanma dönemi  nedir anlamı hakkında bilgi Bir kez dolanma için gerekli zaman.
Dolunay  nedir anlamı hakkında bilgi Uzanım açısının 180 derece olduğu Ay evresi. Görünen Ay yüzeyinin Güneş ışığıyla tamamen aydınlatıldığı evre.
Doopler etkisi  nedir anlamı hakkında bilgi Işık kaynağı gözlemciye göre veya gözlemci kaynağa göre uzaklaşıyor yada yaklaşıyor ise kaynaktan gelen ışınımın dalgaboyu veya frekansındaki değişim. Bakınız kırmızıya kayma ve maviye kayma.
Dönence  nedir anlamı hakkında bilgi Tropik. Güneş’ in görünen hareketinde dikaçıklığın en büyük ve en küçük olduğu yerler. Güneş’ in gün dönümü zamanlarında gökyüzünde bulunduğu yerler. Yaz dönencesi 21 Haziran’ da, kış dönencesi 21 Aralık’ ta olur.
Düğüm noktası  nedir anlamı hakkında bilgi Yörünge hareketi yapan bir gökcismine ait yörüngenin ekliptiği veya yörünge merkezinden geçen ve bakış doğrultusuna dik olan düzlemi kestiği iki noktadan biri.
Düğümler çizgisi  nedir anlamı hakkında bilgi İniş ve çıkış düğümlerini birleştiren doğru.
Dış kavuşum  nedir anlamı hakkında bilgi Bir dış gezegenin ve Yer’ in, Güneş’ in iki yanında bir doğrultuya gelmesi. Gezegenin uzanım açısının 180 derece olması durumu.
Eğim açısı  nedir anlamı hakkında bilgi Bir gökcismine ilişkin yörünge düzleminin, ekliptiğe yada bakış doğrultusuna dik düzleme yada belirlenmiş herhangi bir düzleme göre yaptığı açı.
Ekliptik (tutulum) düzlemi  nedir anlamı hakkında bilgi Güneş’ in gökyüzünde yıllık görünür hareketinin oluşturduğu çember.
Ekvator (eşlek) düzlemi  nedir anlamı hakkında bilgi Yer merkezinde dönme eksenine dik olan düzlemin Yer yuvarlağı ile arakesiti.
Elektromanyetik tayf  nedir anlamı hakkında bilgi Tüm dalga boylarındaki elektromanyetik ışınımların oluşturduğu tayf.
Elongasyon  nedir anlamı hakkında bilgi Bakınız uzanım açısı.
Enlem  nedir anlamı hakkında bilgi Bir küre üzerinde bulunan herhangi bir noktanın temel düzlemden açısal uzaklığı. Seçilen küre ve temel düzleme göre değişik isimler alır. Örneğin Coğrafya enlemi, ekliptik enlem, Gökada enlemi v.b.
Eşlek  nedir anlamı hakkında bilgi Ekvator.
Etkin sıcaklık  nedir anlamı hakkında bilgi Bir ışık kaynağının birim yüzeyinden birim zamanda saldığı enerjiye eşit enerji salan bir karacismin sıcaklığı.
Evre  nedir anlamı hakkında bilgi Tekrarlı olaylarda bir dönem içindeki her bir noktanın konumu.
Evrim yolu  nedir anlamı hakkında bilgi Bir yıldızın sıcaklık ve ışınım gücünün zamanla değişerek Hertzsprung – Russell ( H – R ) diyagramında oluşturduğu çizgi, izlediği yol.
Fon (arka alan) ışınımı  nedir anlamı hakkında bilgi Yıldızlar arası bulutlardan ve çok uzak galaksilerden gelen zayıf yaygın ışınım.
Fotoelektrik olayı  nedir anlamı hakkında bilgi Işığa duyarlı bir yüzeye fotonlarla vurarak oradan elektron sökme olayı.
Füze  nedir anlamı hakkında bilgi İtiş gücü, bir yanıcı ve bir yakıcı maddenin sürekli yanmasıyla oluşan ve boşlukta momentumun korunumu prensibine göre hareket eden araç.
Frenleme ışınımı  nedir anlamı hakkında bilgi Serbest parçacık hareket ederken yoğun bir ortama girerse ivmeli olarak yavaşlar. Yani frenlenir ve ışınım yayar.
Galaksi  nedir anlamı hakkında bilgi Milyonlarca yıldızdan oluşmuş yıldız kümelerinden, bulutsu ve gaz bulutlarından oluşmuş, samalyolu gibi bağımsız uzay adası.
Gama ışını  nedir anlamı hakkında bilgi Dalga boyu x-ışınlarından daha kısa, daha yüksek enerjili fotonların oluşturduğum ışınım.
Galileo uyduları  nedir anlamı hakkında bilgi Jüpiter gezegeninin en parlak ve en büyük dört uydusu; Io, Euroupa, Ganymeda, Callisto’ dur.
Gel – Git olayı  nedir anlamı hakkında bilgi Büyük denizlerde suların yükselmesi ve altı saat sonra normal düzeyin altına inmesi olayı. ( Bu olay Ay’ ın Yer üzerindeki çekim etkisinden doğar )
Gerçek güneş zamanı  nedir anlamı hakkında bilgi Gerçek güneş merkezinin görünür hareketine göre belirlenen zaman.
Gezegen  nedir anlamı hakkında bilgi Güneş çevresinde dolanan, ondan aldığo ışığı yansıtan gökcisimlerinin ortak adı. Gökyüzünde yıldızlara göre sürekli yer değiştirirler. Dokuz büyük gezegen; Merkür, Venüs, Yer, Mars, Jupiter, Satürn, Uranüs, Neptün ve Plüto’ dur.
Gök atlası  nedir anlamı hakkında bilgi Yıldızların gökküresi üzerindeki yerlerini topluca gösteren harita.
Gök birimi (GB)  nedir anlamı hakkında bilgi Yer – Güneş merkezleri arasındaki ortalama uzaklık.
1 GB = 149.600.000.000 km
Gök ekvatoru  nedir anlamı hakkında bilgi Yerin ekvator düzleminin gökküresi ile arakesiti. Gökekvatorunda dik açıklık sıfırdır.
Gök kutbu  nedir anlamı hakkında bilgi Yerin dönme ekseninin gökküreyi deldiği nokta.
Gök cismi  nedir anlamı hakkında bilgi Uzaydaki cisimlerden her biri; Güneş, Yer, Ay, Yıldızlar, Uydular v.b.
Gökküresi  nedir anlamı hakkında bilgi Yer merkezli sonsuz yarıçaplı sanal küre. İç yüzü bizim için gökyüzü olarak kabul edilir.
Gök taşı  nedir anlamı hakkında bilgi Gökyüzünden Yer’ e düşüen her türlü taş.
Görünür çap  nedir anlamı hakkında bilgi Uzakta duran küresel bir cismin bakış doğrultusuna dik düzlem üzerinde gördüğümüz izdüşümüne ilişkin çapın iki ucunu gözlemciye birleştiren iki doğru arasındaki açı.
Görünür evren  nedir anlamı hakkında bilgi Gözlenebilen evren parçası. Görünen evren sınırında evrenin genişleme hızı ışık hızı olduğu için sınır ve ötesi görünmez.
Görünür hareket  nedir anlamı hakkında bilgi Bir gökcisminin gözlemciye göre yaptığı hareket yada gözlemcinin gördüğü hareket. Güneş’ in gökyüzündeki hareketi ve doğup batması görünür harekettir. Otsa Yer, kendi ekseni çevresinde dönmekte, biz Güneş’ i dolanır görmekteyiz.
Görüş alanı  nedir anlamı hakkında bilgi Bir teleskopun içine alabildiği gökyüzü parçası; başka bir deyimle, bir bakışta gökyüzünde görebildiği alan.
Göz merceği  nedir anlamı hakkında bilgi Oküler. Teleskoplarda gerçek görüntüyü gözlemek için kullanılan küçük bir yakınsak mercek düzeni.
Günberi (Perihelion) nedir anlamı hakkında bilgi Bir gezegen ya da gökcisminin yörüngesinde Güneş’e en yakın olduğu nokta. 
Gün dönümü  nedir anlamı hakkında bilgi Solstice; gece veye gündüzlerinen uzun olduğu zaman, Kuzey yarım kürede en uzun günün oluştuğu yaz gün dönümü.
21 Haziran’ da, en uzun gecenin oluştuğu kış gün dönümü de 21 Aralık’ tadır.
Güneş sabiti  nedir anlamı hakkında bilgi Yer atmosferinin birim yüzeyine, dik olarak, birim zamanda gelen, bütün dalgaboylarındaki Güneş enerjisi.
Güneş takvimi  nedir anlamı hakkında bilgi Güneş’ in görünürdeki günlük ve yıllık hareketine göre düzenlenen takvim.
Günöte (Aphelion) nedir anlamı hakkında bilgi Bir gezegen ya da gökcisminin yörüngesinde Güneş’e en uzak olduğu nokta.
Hertzsprung – Russel  (HR) diyagramı  nedir anlamı hakkında bilgi Yıldızların tayf türlerine (veya renklerine ve etkin sıcaklıklarına) ve ışınım güçlerine (veya salt parlalıklarına) göre sınıflandırılmasının grafik gösterimi. Bir yıldızın fiziksel özellikleri bu diyagramdaki konumuyla ilgilidir. Yıldız evrimi diyagramda konum değişimiyle belirlenebilir.
Hilâl  nedir anlamı hakkında bilgi Yarıdan azı görülen Ay veya gezegen evresi. uzanım açısının 90°’ den küçük olması halinde oluşur.
Hidrojen yanması  nedir anlamı hakkında bilgi Hidrojeni ( protonu ) daha ağır elementlere dönüştüren füzyon olayı.
Hidrostatik denge  nedir anlamı hakkında bilgi Yıldız içlerinde madde hareketinin olmaması halinde basıncın kütle çekimini dengelemesi durumu.
  nedir anlamı hakkında bilgi  
Işık eğrisi  nedir anlamı hakkında bilgi Değişen yıldızların görünen parlaklıklarının zamana bağlı olarak değişimini gösteren grafik.
Ilım  nedir anlamı hakkında bilgi Ekinoks, Gece ve gündüz uzunluklarının eşit olduğu zaman. Güneş, gök ekvatorunu geçerken yılda iki kez oluşur. Biri 21 Mart’ ta ilk bahar ılımı, diğeride 23 Eylül2 de sonbahar ılımı.
Işık yılı  nedir anlamı hakkında bilgi Işığın bir yılda aldığı yol.
Işınım gücü  nedir anlamı hakkında bilgi Işınım yapan bir cismin tüm yüzeyinden uzaya birim zamanda yaydığı ışınım enerjisi. Işınım gücü tüm dalgaboylarındaki ışınımı kapsıyorsa bolometrik ışınım gücüdür.
Işınım tayfı  nedir anlamı hakkında bilgi Işık bir prizma yada kırınım ağı yardımı ile yayıldığında oluşan renkli bant. Bir cismin farklı dalga boylarında yaydığı ışınım enerjisi.
Işınım yeğinliği (şiddeti)  nedir anlamı hakkında bilgi Işınım yapan bir cismin; birim zamanda, birim alandan birim uzay açıya, birim enerji bandında yaydığı ışınım enerjisi.
İç kavuşum  nedir anlamı hakkında bilgi Bir dış gezegenin Yer ile beraber Güneş’ in aynı yanında bir doğrultuya gelmesi. Gezegenin uzaım açısının 0° olması durumu
İç gezegenler  nedir anlamı hakkında bilgi Yörüngesi Yer yörüngesinin içinde kalan gezegenler. ( Merkür ve Venüs )
İlkbahar noktası  nedir anlamı hakkında bilgi Gök ekvatoru ile ekliptiğin kesim noktalarından biri. Güneş görünür hareketinde yaklaşık 21 Mart’ ta bu noktaya gelir. İlkbahar noktası Balıklar burcunda yer alır.
İyonosfer  nedir anlamı hakkında bilgi Yer atmosferinde atom ve moleküllerin Güneş ışınları ve kozmik ışınlar tarafından iyonlaştırıldığı katman.
Jeodezi  nedir anlamı hakkında bilgi Yer yüzünün biçimi ve boyutları ile ilgilenen bilim dalı.
Jeoid  nedir anlamı hakkında bilgi Yerçekimi kuvvetinin her noktada aynı ve Yer’ in dönüş gücü ile tam dengede olduğu yer küre biçimi.
Jülien tarihi  nedir anlamı hakkında bilgi İsa’ nın doğum yılının Ocak ayının birinci gününe 1721057 sayısı verilip, Greenwich’ in günortası esas alınarak, geçen her günün bu sayıya eklenmesiyle herhangi bir tarih için bulunan sayı.
Jülien takvimi  nedir anlamı hakkında bilgi Julius Cesar’ ın düzenlettiği takvim. Bu takvimde dörde bölünebilen yıllar 366 gün, bölünemeyenler ve 400′ e bölünebilenler 365 gün alınır. Bugün kullandığımız takvim bu takvimdir. M.Ö. 46 yılında başlamıştır.
Kaçma hızı  nedir anlamı hakkında bilgi Bir cismin başka bir cismin çekim alanından tamamen kurtulması için gerekli hız.
Karacisim  nedir anlamı hakkında bilgi Üzerine düşen bütün dlgaboylarındaki ışığı hiç yansıtmadan olduğu gibi soğuran ve sonra tekrar yayan sanal cisim. Yaydığı ışınım sadece sıcaklığına bağlıdır.
Karacisim tayfı  nedir anlamı hakkında bilgi Bir karacisim tarafından yayılan ışınımın dalgaboyuna göre sürekli tayfı.
Karadelik  nedir anlamı hakkında bilgi Evrende bulunduğu sanılan en yoğun madde. Karadelikten kaçma hızı ışık hızından daha büyük olduğu için oradan ışık bile kurtulamaz.
Karşı konum (opozisyon)  nedir anlamı hakkında bilgi Güneş’ le bir dış gezegenin veya Ay’ ın Yer’ e göre simetrik olduğu ( uzanımı 180° ) konum.
Katı açı  nedir anlamı hakkında bilgi Uzay açı. Bir gök cisminin radyan kare = steradyan biriminde gök yüzünde kapladığı alan.
Kavuşma konumu  nedir anlamı hakkında bilgi Güneş ile herhangi bir gezegenin, Güneş ile Ay’ ın Yer’ e göre aynı hizada ve aynı yanda ( uzanım 0° )bulunduğu konum.
Kızarma (kızıllaşma)  nedir anlamı hakkında bilgi Bir ortamdan geçen ışınımın mavi dalgaboylarının daha çok soğurulması sonucu, olduğundan daha kırmızı görünmesi.
Koç noktası  nedir anlamı hakkında bilgi Bakınız İlkbahar noktası
Kozmik ışınlar  nedir anlamı hakkında bilgi Uzayda çok yüksek enerjilerle hareket eden parçacıklar. Çoğu Güneş Sisteminin dışından gelmektedir. Düşük enerjili olanlar Güneş patlamalarıyla oluşur.
Kozmoz  nedir anlamı hakkında bilgi Evren.
Kozmogoni  nedir anlamı hakkında bilgi Acun doğum. Evrenin yaradılışını inceleyen bilim.
Kozmoloji  nedir anlamı hakkında bilgi Acun bilim. Evrenin yapısını ve gelişimini inceleyen bilim.
Kuazar nedir anlamı hakkında bilgi Dünya’dan bakıldığında yıldız gibi görünen yoğun ve son derece parlak bir cisim. Haklarında çok az şey bilinmektedir, ama kuazarlar büyük bir olasılıkla aktif galaksilerin merkezleridir.
Kutup ışıması  nedir anlamı hakkında bilgi Kutuplar bölgesinde görülen yaygın ve donuk atmosferik ışıma. Atmosferik atom ve moleküllerin bu bölgelerde yoğunlaşan manyetosferin hızlandırdığı yüklü parçacıklarla uyarılması sonucu oluşmaktadır.
Kutup yıldızı  nedir anlamı hakkında bilgi Küçükayı’ nın en parlak yıldızı.
Kuyruklu yıldız  nedir anlamı hakkında bilgi Zaman zaman çok kısa bir süre gökyüzünde görülen, parlakça, bulutumsu yapıda, bir başı, bir yada birkaç kuyruğu olan gökcismi.
Küçük gezegen  nedir anlamı hakkında bilgi Bakınız asteroid.
Küresel aberasyon  nedir anlamı hakkında bilgi Küresel sapınç. Mercek ve aynaların çeşitli bölgelerinin farklı odak uzaklığına sahip olması sonucu ortaya çıkan optik hata.
Küresel küme  nedir anlamı hakkında bilgi Çok sayıda yıldızdan oluşan küre dağılımlı yıldız topluluğu. Bu tür kümelerde yıldız sayısı merkeze doğru artar.
Küresel üçgen  nedir anlamı hakkında bilgi Bir küre üzerinde birbirini ikişer ikişer kesen 3 büyük dairenin meydana getirdiği üçgen.
Kütlesel çekim  nedir anlamı hakkında bilgi Doğanın temel kuvvetlerinden biri, tüm maddeler arasında var olan bir kuvvet. Bu kuvvet manyetik, elektriksel, elektromanyetik ve çekirdek içinde etkin olan nükleer kuvvetlerden daha zayıf olup, maddenin iç yapısında rol oynamaz. İki cismin kütleleriyle doğru aralarındaki uzaklığın karesiyle ters orantılıdır.
Mercek  nedir anlamı hakkında bilgi Küresel yüzeyli, saydam cam parçası.
Mercekli teleskop  nedir anlamı hakkında bilgi Objektifi mercek olan teleskop.
Meteor  nedir anlamı hakkında bilgi Gezegenler arasında dolaşan taş parçacıklarından her biri. ( Yer’ e düşenlere Göktaşı denir )
Meteor krateri  nedir anlamı hakkında bilgi Bir meteorun bir yüzeye düşmesiyle oluşan krater.
Milâdî tarih  nedir anlamı hakkında bilgi İsa’ nın doğumunun yaklaşık olarak dördüncü yılını başlangıç olarak kabul alan yılların belirttiği tarih. Yıl uzunlukları Gregoryan takvimi kurallarına göre hesaplanır.
Mutlak kadir  nedir anlamı hakkında bilgi Bir yıldızın 10 pc ( parsek ) uzaklığa indirgenmiş parlaklığı. Mutlak parlaklık.
Mutlak sıfır  nedir anlamı hakkında bilgi 0°K veya -273 °C’ ye karşılık gelen sıcaklık. Sıcaklığı mutlak sıfır olan bir madde ışınım yapamaz.
Nadir  nedir anlamı hakkında bilgi Bakınız Ayakucu.
Nova  nedir anlamı hakkında bilgi Parlaklığı birden bire artan ( on – onüç kadir ) ve maksimuma ulaştıktan sonra parlaklığı yavaş yavaş azalan değişen yıldız.
Nötron yıldızı nedir anlamı hakkında bilgi Neredeyse tümüyle nötronlardan oluşana kadar kendi içine çökmüş bir yıldız çekirdeği. Kütlesi Güneş’inkinin 1,5 – 3 katı olduğu halde çapı çok küçüktür ( genellikle 10 km civarında ) nötron yıldızları pulsar olarak gözlenir.
Nükleer enerji  nedir anlamı hakkında bilgi Nükleer reaksiyonlardan ( fizyon ve füzyon ) salınan enerji, çekirdek enerjisi.
Olbers paradoksu  nedir anlamı hakkında bilgi Sonsuz uzayda sonsuz sayıda yıldız düzgün dağılmışsa gece gökyüzü bir yıldız yüzeyi kadar parlak olmalı. Bu durumun gözlenen gökyüzüyle uyuşmaması.
Odak uzaklığı  nedir anlamı hakkında bilgi Bir optik düzenekte ayna veya mercekle görüntünün oluştuğu odak noktası arasındaki uzaklık.
Oort bulutu  nedir anlamı hakkında bilgi Pluto yörüngesinin çok dışında Güneş sisteminin oluşumuyla ilgili onu saran ve kuyruklu yıldız çekirdeklerinden oluşan bulut veye kuşak.
Optik ağ  nedir anlamı hakkında bilgi Birbirine paralel ve eşit aralıklı ince tellerden veya cam levha üzerine kazılmış çizgilerden oluşturulan düzenek. Optik ağla tayf oluşturulur. Teleskoplara bağlanarak kullanılır.
Optik derinlik  nedir anlamı hakkında bilgi Bir madde katmanı içinden geçen ışığın soğrulma oranını veren büyüklük.
Öğlen çemberi  nedir anlamı hakkında bilgi ( meridyen ) Bir gözlemcinin başucundan, göğün güney ve kuzey kutuplarından geçen büyük çember.
Öz hareket  nedir anlamı hakkında bilgi Bir yıldızın gökyüzünde bir yılda yaptığı açısal yer değiştirme.
Parlaklık  nedir anlamı hakkında bilgi Bir ışık kaynağının verdiği ışığıni alıcı ( göz, fotoğraf plağı ) üzerinde yaptığı etki.
Parsek  nedir anlamı hakkında bilgi Yer – Güneş uzaklığını bir açı saniyelik açıyla dik gören uzaklık. Paralaksı bir yay saniyesi olan bir yıldızın uzaklığı.
1pc = 3,26     ı.y. = 206265 GB.
Plâzma  nedir anlamı hakkında bilgi Atomları kısmen veya tamamen iyonlaşmış, yüksek basıçla sıkıştırılmış gaz.
Pulsar  nedir anlamı hakkında bilgi ( atarca ) Yapyığı radyo ışınımı yeğinliğinde yürek atışına benzer değişimler görülen radyo kaynaklarına verilen ad. Atış dönemleri milisaniye mertebesindedir ve çok kararlıdırlar.
Radyo ışınımı  nedir anlamı hakkında bilgi Dalgaboyu 1 cm’ den büyük elektromanyetik dalgalar
Radyal hız  nedir anlamı hakkında bilgi Dikine hız; Herhangi bir gökcisminin uzay hızının, yada bir çift yıldızın dolanma hızının bakış doğrultusundaki bileşeni. Bu hız diğer bir anlamda bize yaklaşma yada bizden uzaklaşma hızıdır.
Radyoaktiflik  nedir anlamı hakkında bilgi Kararsız bazı atom çekirdeklerinin ışınım yaparak bozunması. Bu bozunma sonunda alfa parçacıkları, beta ışınları, gamma ışınları yayılır.
Radyo teleskop  nedir anlamı hakkında bilgi Gökcisimlerinin yaydığı radyo ışınımını gözlemek amacıyla geliştirilen teleskop.
Rektesansiyon  nedir anlamı hakkında bilgi Bakınız sağ açıklık.
Renk  nedir anlamı hakkında bilgi Işık dalgalarının gözde (veya başka alıcıda) dalgaboyuna bağlı olarak oluşturduğu duyum. Bir yıldızın rengi sıcaklığının bir fonksiyonudur.
Renk artığı  nedir anlamı hakkında bilgi Yıldızın görünür rengi ile gerçek rengi arasındaki fark. Yıldızın mavi ışığı yıldızlar arası madde tarafından daha çok soğrulduğu için daha soğuk ve daha kırmızımsı görünür.
Radyo galaksi  nedir anlamı hakkında bilgi Güçlü manyetik alanlar nedeniyle çok fazla radyo ışınımı yapan galaksiler. Optik bölgede görünen galaksinin iki yanında simetrik iki radyo kaynağı olarak gözlenirler.
Renk ölçeği  nedir anlamı hakkında bilgi Bir yıldızın iki farklı dalgaboyunda ölçülen parlaklıklarının farkı. Bu fark yıldızın renginin ve sıcaklığının ölçüsüdür.
Renk sapıncı  nedir anlamı hakkında bilgi Bir merceğin odak noktasının gelen ışığın rengine bağlı olması nedeniyle görüntünün renkli halkalar şeklinde görülmesi.
Saat açısı  nedir anlamı hakkında bilgi Bir yıldızınsaat dairesinin, gözlemyeri meridyeninden saat yönünde ölçülen açısal uzaklığı.
Sağ açıklık  nedir anlamı hakkında bilgi Rektesansiyon. Gökyüzünde bir noktadan geçen boylam dairesinin, gök ekvatorunu kestiği noktanın ilkbahar noktasına açısal uzaklığı.
Samanyolu  nedir anlamı hakkında bilgi Gökküreyi bir büyük daire boyunca saran milyarlarca yıldız ve gaz bulutundan oluşmuş donuk ışıklı kuşak. Güneş sistemininde içinde bulunduğu galaksi.
Salt parlaklık  nedir anlamı hakkında bilgi Mutlak parlaklık. Bir yıldızın Güneş’ ten 10 pc uzaklığa indirgenmiş parlaklığı.
Sera etkisi  nedir anlamı hakkında bilgi Bir gezegen atmosferinin dışarı giden kırmızıöte ışınları tutması sonucu yüzey sıcaklığının artması olayı.
Sönümleme  nedir anlamı hakkında bilgi Işığın bir gaz bulutundan geçerken daha çok soğrulma nedeniyle zayıflaması.
Spektroskop  nedir anlamı hakkında bilgi Tayf ölçer. Bir ışık kaynağının tayfını oluşturmak ve kaydetmek için kullanılan alet.
Spektrum  nedir anlamı hakkında bilgi Bakınız ışınım tayfı.
Süpernova  nedir anlamı hakkında bilgi Üstnova. Parlaklığı birden bire 19 kadir yöresinde değişerek parlayan değişen yıldız türü.
Sürekli tayf  nedir anlamı hakkında bilgi Salma ve soğurma çizgileri bulunmayan ışınım tayfı. Böyle bir tayfı, sıcak bir katı, sıvı yada yüksek basınç altındaki gaz verir.
Takım yıldız  nedir anlamı hakkında bilgi Gökyüzünde rastgele serpilmiş yıldızların oluşturduğu yapay bölgeler. Eskiden gökyüzünün değişik bölgeleri hayvanlara ve eşyalara benzetilmiş, böylece gökyüzü 88 takım yıldıza ayrılmıştır.
Tan olayı  nedir anlamı hakkında bilgi Güneş, ufkun altında iken havanın yarı aydınlık olması durumu. Gün ağarması ve gün kararması olaylarının ortak adı.
Tayf  nedir anlamı hakkında bilgi Bakınız ışınım tayfı
Tayf çeker  nedir anlamı hakkında bilgi Spektrograf. Bir ışık kaynağından gelen ışınımı dalgaboylarına ayırarak kaydedebilen düzenek. teleskoplara bağlı olarak kullanılır.
Teğetsel hız  nedir anlamı hakkında bilgi Bir yıldızın uzay hızının, bakış doğrultusuna dik yöndeki bileşeni.
Ufuk  nedir anlamı hakkında bilgi Bakınız çevren.
Uzanım açısı  nedir anlamı hakkında bilgi Uzanım. Bir gök cisminin gökyüzünde Güneşe olan açısal uzaklığı.
Uzay hızı  nedir anlamı hakkında bilgi Bir cismin uzay içinde saniyede aldığı yol.
  nedir anlamı hakkında bilgi  
Üst geçiş  nedir anlamı hakkında bilgi Yıldızların meridyenden en büyük yükseklikteki geçişi.
Üst kavuşum  nedir anlamı hakkında bilgi İç gezegenlerin; Yer – Güneş – Gezegen olmak üzere bir doğrultuya gelmeleri.
Üstnova  nedir anlamı hakkında bilgi Bakınız süernova.
Van allen kuşakları  nedir anlamı hakkında bilgi Yer’ in manyetik alanının Güneş tarafından fırlatılan yüklü ve kozmik parçacıkları yakalaması ile meydana gelen ışınım kuşağı.
Yansıtmalı teleskop  nedir anlamı hakkında bilgi Bakınız aynalı teleskop.
Yapay uydu  nedir anlamı hakkında bilgi İnsanlar tarafından yapılarak bir gök cismi çevresinde yörüngeye oturtulan cisim.
Yeniay  nedir anlamı hakkında bilgi Bakınız hilâl.
Yer benzeri gezegen  nedir anlamı hakkında bilgi Dış yapıları, büyüklük ve kütleleri Yer’ e benzeyen gezegenlerden her biri.
Yerberi (Perigee) nedir anlamı hakkında bilgi Ay’ın ya da yapay bir uydunun Dünya çevresinde döndüğü yörüngede Dünya’ya en yakın olduğu nokta.
Yeröte (Apogee) nedir anlamı hakkında bilgi Ay’ın ya da yapay bir uydunun Dünya çevresinde döndüğü yörüngede Dünya’ya en uzak olduğu nokta.
Yıl  nedir anlamı hakkında bilgi Güneşin görünen yıllık hareketinde seçilen herhangi bir noktaya göre ard arda iki geçişi arasındaki zaman.
Yıldız günü  nedir anlamı hakkında bilgi Bir yıldızın meridyenden ard arda iki geçişi arasındaki zaman.
Yıldız kataloğu  nedir anlamı hakkında bilgi Yıldızları herhangi bir sırada düzenleyip, onlara ilişkin değerleri veren, cetvelleri toplayan kitap.
Yıldız kümesi  nedir anlamı hakkında bilgi Uzayda bir araya gelmiş yıldız topluluğu.
Yıldızlar arası madde  nedir anlamı hakkında bilgi Yıldızlar arasındaki uzaya dağılmış olan gaz, toz gibi maddelerin tümü.
Yıldız zamanı  nedir anlamı hakkında bilgi Güneş yerine ilkbahar noktasına bağlı olan zaman. Burada birim bir yıldız günüdür.
Yörünge  nedir anlamı hakkında bilgi Bir gökcisminin hareketi boyunca uzayda çizdiği yol.
Yörünge düzlemi  nedir anlamı hakkında bilgi Yörüngenin daire, elips,hiperbol, parabol gibi bir düzlem çizgisi olması halinde belirttiği düzlem.
Yükseklik  nedir anlamı hakkında bilgi Bir yıldızın veya bir gök cisminin, ufuk düzleminden yukarı doğru açısal uzaklığı.
Zaman  nedir anlamı hakkında bilgi Akıp giden olayların tekrar eden gök olaylarına göre sıralanmasından doğan bir kavram. Güneş ve yıldızların meridyene göre açısal uzaklığına karşılık bir ölçü.
Zenit uzaklığı  nedir anlamı hakkında bilgi Gökyüzünde bir noktanın başucu noktasına açısal uzaklığı.
Zodyak  nedir anlamı hakkında bilgi Burçlar kuşağı. Gökküresinde, ekliptiğin geçtiği ve üzerinde 12 burcun eşit aralıklarla dağıldığı kuşak.
Zodyak ışığı  nedir anlamı hakkında bilgi Burçlar ışığı. Burçlar kuşağı boyunca uzanan yaygın ışık şeridi.
Ziç  nedir anlamı hakkında bilgi İslam astronomlarının hazırladığı astronomi bilgileriyle beraber gözlem çizelgelerini içeren almanak türü kitap.