VANDALLAR HAKKINDA BİLGİ


VANDALLAR HAKKINDA BİLGİ NEDİR, VANDALLAR HAKKINDA BİLGİ ANLAMI, VANDALLAR HAKKINDA BİLGİ HAKKINDA BİLGİ, VANDALLAR HAKKINDA BİLGİ DERS NOTU, VANDALLAR HAKKINDA BİLGİ ÖDEVİ sayfanın konularıdır.

Alm. Vandalen (pl.), Fr. Vandales (pl.), İng. Vandals. Eski kavimlerden. Romalılar zamânında Avrupa’da bulunup, onlarla mücâdele ettiler. Yurtları ve asılları bilinmemektedir. Beşinci yüzyılda Afrika’ya göç ettiler. Kartaca’ya hâkim oldular. Altıncı yüzyılda Bizanslılara yenilip, onların hâkimiyetine girince; kendilerini muhâfaza edemeyip eridiler. Vandallar önceleri Ariusçu iken sonra Hıristiyanlaşmışlardır.

Kaynak Rehber Ansiklopedisi