VANILIN HAKKINDA BİLGİ


VANiLiN HAKKINDA BİLGİ NEDİR, VANiLiN HAKKINDA BİLGİ ANLAMI, VANiLiN HAKKINDA BİLGİ HAKKINDA BİLGİ, VANiLiN HAKKINDA BİLGİ DERS NOTU, VANiLiN HAKKINDA BİLGİ ÖDEVİ sayfanın konularıdır.

Alm. Vanillin (n), Fr. Vanilline (f), İng. Vanillin. Kimyâda 4-hidroksi- 3-metoksibenzaldehid ismiyle bilinen, tabiî olarak vanilyanın meyvesinde glikozid hâlinde bulunan hoş kokulu bir madde. İğne kristaller hâlinde, renksiz, erime noktası 82°C olan bu aromatik bileşik, alkolde, eterde ve yağlarda soğukta dahi çok iyi çözünür. Fakat kaynar suda çok az çözünür. Kapalı formülü C8H8O5 olan vanilinde (-OH), (-C=O) ve eter grupları bulunmaktadır. Vanilya bitkisinden elde edildiği gibi sentetik olarak da elde edilir. (Bkz. Vanilya)

Kaynak Rehber Ansiklopedisi