Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesi nereye verilir


Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesi nereye verilir?


  • – Veraset yoluyla intikallerde ölen kimsenin, ivazsız intikallerde tasarrufu yapan kişinin ikametgahının, tüzel kişilerde ve diğer teşekküllerde bunların merkezlerinin bulunduğu yerdeki vergi dairesine,
    -Muris (miras bırakan,mirasçı) veya tasarrufu yapan kişinin ikametgahı yabancı bir ülkede ise bunların Türkiye’deki son ikametgahının bulunduğu yer vergi dairesine,
    – Murisin Türkiye’deki ikametgâh adresinin bulunmaması veya tespit edilememesi halinde, tarha yetkili vergi dairesinin belirlenmesi için mükellefler tarafından Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’na verilecek dilekçeler vergi dairesi başkanlıkları / defterdarlıklar veya vergi dairelerince kabul edilerek Başkanlığımıza intikal ettirilecektir. Başkanlığımızca da ilgili vergi dairesi başkanlıkları / defterdarlıklar yetkili kılınmak suretiyle bunlar tarafından tarha yetkili vergi dairesi belirlenecektir.
    – Mükellefin yabancı memlekette bulunması halinde beyanname, mükellefin bulunduğu yerdeki Türkiye Konsolosluğuna, verilir.