Veraset ve İntikal Vergisi beyannamesine eklenecek belgeler


Veraset ve İntikal Vergisi beyannamesine eklenecek belgeler nelerdir?


 • Kendilerine veraset yoluyla veya ivazsız surette intikal eden mallar dolayısıyla Veraset ve İntikal Vergisi beyannamesi düzenleyenler, beyannameyi ilgili vergi dairesine verirken intikal eden mallarla ilgili aşağıdaki belgeleri beyannameye ekleyeceklerdir.

  – Veraset ilamı,

  – İndirilmesi talep edilen borç ve masraflara ait belgeler,

  – Ticari bilanço ve gelir tablosu,

  – Gayrimenkullerde tapunun fotokopisi,

  – Gayrimenkul mallar için ilgili belediyelerden alınacak emlak vergisine esas olan (ölümün meydana geldiği yıldaki) değerini gösterir belgenin örneği (fotokopi de olabilir.)

  – Araç için aracın ruhsat örneği (fotokopi de olabilir.)

  – Ölüm ve mirasçılık bildirimi formunun; Veraset ve İntikal Vergisini tarha yetkili vergi dairelerinden alınıp doldurulduktan sonra, ölenin son ikametgahının bağlı olduğu muhtarlığa tasdik ettirilmesi zorunludur. Murisin Türkiye’deki son ikametgahı bilinmiyor ise söz konusu belge aranılmayacaktır.