ViDEO SURVEiLLANCE


Video Surveillance, Video security systems; Your definitive guide to video surveillance systems, security cameras and CCTV equipment for home and business. Whether you are looking for home security and surveillance systems, security cameras for your business, wired systems, or wireless ones, you’ll find the product information you need.

 

Video Surveillance Sistemleri Hakkında Bilgi

Video surveillance sistemleri
yaklaşık 25 yıldan beri günlük hayatımıza
girmiş
olup, başlangıçta  tamamı analog tabanlı
b
ir
sistem iken gün geçtikçe sayısal sistemlere
dönüşmektedirler. Günümüzde ise sistemleri analog tüplü VCR’a 
bağlı kamera sistemlerinden oluşan ilk çözümlere göre
oldukça uzun bir yol kat etmiştir. Artık sistemler
network kameralar ve tam sayısal kayıt için PC sunuculardan
oluşmaktadırlar. T
amamen
analog ve tamamen sayısal sistemler arasında, “kısmen
sayısal” olarak adlandırılabilecek çeşitli çözümler
bulunmaktadır. Bu çözümler bir takım sayısal bileşenler
bulundurmalarına karşın, “tamamen sayısal sistem” olarak
adlandırılamazlar. Gerçek

network video sistemlerinde,
görüntü sürekli olarak tam esnek ve ölçeklenebilir
 
IP
network üzerinden aktarılmaktadır.VCR kullanan
Analog CCTV sistemleri
 

VCR (Video Kaset Kaydedici)
kullanan
 analog CCTV sistemi
tamamen analog bir sistem oluşturur. Koaksiyel

çıkışlı
analog kameralar kayıt için VCR  cihazına bağlanırlar.


VCR  cihazı, ev VCR
cihazlarında kullanılan  kaseti kullanır. Görüntü kayıt
sırasında sıkıştırılmamış olup, tam görüntü hızında kayıt
yapıldığında  kaset en fazla 8 saatlik kayıt 
yapabilir. Büyük sistemlerde bir
quad
veya
multiplexer,
kameralar ile VCR arasına bağlanabilir. Quad/multiplexer
ile birden fazla kameranın görüntülerini tek
bir VCR ile kaydetmek mümkündür. Bu durumda daha düşük
görüntü hızları elde edilecektir. Bu sistemde görüntüleri
izlemek için bir analog monitör kullanılmalıdır.


DVR
kullanan an
alog CCTV sistemleri

DVR (Sayısal Video
Kaydedici
) kullanan  analog CCTV
sistemi, sadece
sayısal kayıt yapan bir analog sistemdir.
DVR
sisteminde
video kasedi yerine hard
disk kullanılmakta olup, kayıt için, analog olarak elde
edilen görüntünün sayısallaştırılması ve mümkün olduğunca
uzun süreli kayıt yapılabilmesi için sıkıştırılması
gerekmektedir


İlk  DVR
cihazlarında hard disk alanı sınırlı olduğundan sınırlı
kayıt yapılabilmekte ya da kayıt hızı düşürülmekteydi. Hard
disk teknolojisindeki son gelişmeler ile kayıt kapasitesi
artık bir problem olmaktan çıkmıştır. Bir çok DVR cihazında
quad/multiplexer özelliklerine sahip 4, 9, 16 adet
bağlantıyı destekleyen video girişleri bulunmaktadır.

DVR sistemleri
aşağıdaki avantajları da sağlamaktadır
:

 • Kaset değiştirme
  gereksinimi yoktur

 • Sürekli görüntü
  kalitesi
Network DVR kullanan analog CCTV sistemleri
 


Network DVR kullanan
analog CCTV sistemleri kısmen sayısal sistemler olarak
adlandırılmaktadırlar. N
etwork DVR
cihazı üzerinde bulunan
Ethernet
çıkışı cihazın network bağlantısını gerçekleştirmektedir.
Video, DVR üzerinde sayısallaştırılıp, sıkıştırıldığından
bilgisayar networkleri üzerinden aktarılabilir ve uzaktaki
bir PC üzerinden görüntülenebilir.


Bazı sistemler hem canlı
hem de kayıt edilmiş görüntüleri izleme olanağına sahipken,
bazıları sadece kayıt edilmiş görüntülere olanak sağlar.
Bazı sistemlerde görüntüleri PC üzerinden izlemek için
standard web gezgini kullanılırken, bazı sistemlerde bir
takım kısıtlamaları olan özel kullanıcı yazılımı
gerekmektedir.

Network DVR sistemleri
aşağıdaki avantajları da sağlamaktadır
:

 • PC üzerinden uzaktan
  görüntü izleyebilme

 • Sistemin uzaktan
  işletilmesi
Video sunucu kullanan Network
Video sistemleri

Video sunucu kullanan Network video sistemi, 
network switch ile birlikte video yönetim yazılımını içeren
bir PC’den oluşmaktadır. A
nalog kamera
video sunucuya bağlanır ve görüntü video sunucu üzerinde
sayısallaştırılıp, sıkıştırılır. Video sunucunun network
bağlantısı sayesinde saysısal görüntüler network switch
üzerinden  network’e bağlı PC’ye aktarılır. PC
üzerindeki hard diske görüntüler sayısal olarak kaydedilir.
PC, görüntülerin sayısallaştırılması veya sıkıştırılması
için ek bir işlem yapmaz. Bu gerçek bir network video
sistemidir.

Video sunucu kullanan
Network Video sistemleri
 aşağıdaki
avantajları da sağlamaktadır
:

 • Video kayıt ve
  yönetimi için standard
  network ve PC
  kullanımı

 • İstenildiği anda
  istenildiği kadar kamera eklenmesine olanak tanıyan
  ölçeklenebilir sistem

 • Mevcut ortam
  haricindeki ortamlarda kayıt yapabilme özelliği

 • Network kamera
  sistemleri ile beraber çalışabilen, genişlemeye ve
  geleceğe dönük bir sistem, yatırım korumasıNetwork
kamera kullanan network video sistemleri

Network kamera, bir kamera ve bilgisayarı
tek bir cihazda birleştiren, görüntüyü sayısallaştırıp,
sıkıştıran ve network bağlantısını sağlayarak ilgili yerlere
aktarabilen bir kutu olarak tanımlanabilir. Görüntüler
tamamen sayısal olarak IP network üzerinden aktarılmakta,
video yönetim yazılımı kullanılarak standard bir PC üzerinde
kaydedilmektedir. Bu sistem gerçek bir network video sistemi
olup, tamamen sayısaldır. Hiç bir analog bileşeni yoktur.


Network kameraları kullanan network video
sistemleri  aşağıdaki
avantajları da sağlamaktadır
: