Yabancı bankaların iflası


Bankacılık işlemleri yapma izninin kaldırılması sonucu yabancı bankaların Türkiye’deki şubelerinin yönetim ve denetiminin Fona geçişi sağlanacaktır. Bundan şarkı sözleri sonra ise 16 ncı madde hükümleri uygulanacaktır. Ancak, şube hakkında iflas takibi yapılamayacağından yalnızca icra takipleri duracak, Fon da ödediği sigortalı mevduat için şubenin iflasını isteyemeyecektir. İflas söz konusu olamayacağı için Fonun, iflas kararına bağlı olarak sahip olacağı yetkilerden söz edilemez. Ancak Fon, yabancı bankanın iflası halinde Türkiye’deki şubenin malvarlığından haberlerimtiyazlı alacaklı olarak alacağına kavuşacaktır. Yabancı banka şubesine 16 ncı madde hükümlerinin uygulanması konusunun sorun doğurmaya aday olduğunu kabul etmek gerekir. Henüz mevzuat yeni ve bu fıkranın uygulaması da olmadığı için bu bilgiler şu an için teorik olarak verilmektedir. İleride ne tür sorunlar çıkacağının da şimdiden düşünülmesi ve çözüm üretilmesi her durum için mümkün olamamaktadır. Olası e-devlet sorunların, yabancı şubenin mevcut ve alacaklarını düzenleme yetkisi çerçevesinde Kurul tarafından çözüme bağlanması söz konusu olabilirse de Kurulun, mevcut ve alacakların transferi dışında kalan konulardaki yetkisi ise tartışmalı olacaktır.