YABANCI EHLİYETİN TÜRKİYE EHLİYETİNE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ


1. Sürücü belgesinin noterden veya elçilikten tasdikli tercümesi

2. Şoförler odasından dosya

 

a) Müracaat Formu

b) Askerlik Şubesi Belgesi (30 yaşına kadar erkek sürücü adaylarında)

 

3. Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi ( A4 KAĞIDINA )(Yabancı uyruklular için ikamet tezkeresi)

 

4. 3 adet vesikalık fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş olacak) (Vesikalık fotoğraflar son altı ay içinde çekilmiş olacak.)

 

5. Sabıka kaydı (Son 1 Yıl içinde alınmış olacak)

6. Sağlık raporu (Son 1 Yıl içinde alınmış olacak)

 

7. Kan grubu belgesi

8. Yabancı sürücü belgesi aslı (İşlemden sonra iade edilmek üzere)

 

9. Maliyeden harç makbuzu (Sürücü belgesi sınıflarına göre ödenecektir)

10. Sürücü belgesi ücreti 62.00 TL.