Yabancılara çalışma izni uzatma belgesi verilmesi


Yabancı adına düzenlenen çalışma izni için  süresi sona ermeden önce yapılacak süre uzatım başvurusu,  4817 Sayılı Yasa çerçevesinde değerlendirilerek, iznin süresi uzatılabilmektedir.

Hizmet Hakkında Genel Bilgiler
Kurum Kodu
B130ÇGM00000000000
Sunan Kurum
Merkezi İdare
ÇALIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Standart Dosya Planı
175070000
Hizmetten Yararlananlar
Kamu Kurumlari, Özel Sektör, Yabancilar, Sivil Toplum Kuruluslari
Ek Bilgiler
Hizmetin Dayanağı Olan Mevzuat
1. Mevzuat :
YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Kanun No:6244 Madde No :8)
2. Mevzuat :
YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA KANUN Kanun No:4817 Madde No :12)
Hizmeti Sunmakla Görevli/Yetkili Kurumlar/Birimler
Merkezi İdare
ÇALIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Hizmetin Sunum Süreci ile İlgili Bilgiler
Başvuruda İstenen Belgeler
Çalışma Belgesi
1. Mevzuat
YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Kanun No:6244 Madde No:EK-2)
Başvuru Formu (Elektronik)
1. Mevzuat
YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Kanun No:6244 Madde No:EK-2)
İkamet Tezkeresi (Süreli)
1. Mevzuat
YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Kanun No:6244 Madde No:EK-2)
2. Mevzuat
YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Kanun No:6244 Madde No:EK-2)
Pasaport
1. Mevzuat
YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Kanun No:6244 Madde No:EK-2)
Vekaletname
1. Mevzuat
YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Kanun No:6244 Madde No:EK-2)
Dilekçe
1. Mevzuat
YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Kanun No:6244 Madde No:EK-2)
Ön İzin Belgesi
1. Mevzuat
YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Kanun No:6244 Madde No:EK-2)
SGK Prim Borcu Olmadığına Dair Belge
1. Mevzuat
YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Kanun No:6244 Madde No:EK-2)
Vergi Borcu Bulunmadığına Dair Belge
1. Mevzuat
YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Kanun No:6244 Madde No:EK-2)
Üye Olunduğunu Gösteren Belge
1. Mevzuat
YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Kanun No:6244 Madde No:EK-2)

İlk Başvuru Makamı

ÇALIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
1. Mevzuat :
YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Kanun No :6244 Madde No :5

Paraf Listesi

Unvan 1
Memur
Unvan 1
Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni
Unvan 1
Şef
Unvan 2
Uzman
Unvan 3
Araştırmacı
İmza / Onay
Şube Müdürü

Kurumun Varsa Yapması Gereken İç Yazışmalar

Kurumun Varsa Yapması Gereken Dış Yazışmalar

Kurum :
Özel Sektör Kuruluşları
Yazışma Amacı :
Belge Gönderilmesi
1. Mevzuat :
Teamülen Kanun No : Madde No :Yok
Kurum :
Tüm Kamu Kurumları
Yazışma Amacı :
Belge Gönderilmesi
1. Mevzuat :
Teamülen Kanun No : Madde No :Yok
Kurum :
Başvuru Sahipleri
Yazışma Amacı :
Belge Gönderilmesi
1. Mevzuat :
Teamülen Kanun No : Madde No :Yok
Hizmetin Varsa Mevzuattaki Tamamlanma Süresi
1 ay
Hizmetin Ortalama Tamamlanma Süresi
25 gün
Yıllık İşlem Sayısı
5205
Hizmet Elektronik Olarak Sunuluyor mu
http://www.csgb.gov.tr/csgbPortal/yabancilar.portal