Yabancılara çalışma izni verilmesi


Türkiyede çalışacak yabancı uyruklu kişilerin işverenleri tarafından yapılan çalışma izin başvuruları, 4817 Yasa çerçevesinde ilgili kurum ve kuruluşların da görüşleri alınarak sonuçlandırılmaktadır.

Hizmet Hakkında Genel Bilgiler
Kurum Kodu
B130ÇGM00000000000
Sunan Kurum
Merkezi İdare
ÇALIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Standart Dosya Planı
175060000
Hizmetten Yararlananlar
Kamu Kurumlari, Özel Sektör, Yabancilar
Ek Bilgiler
Hizmetin Dayanağı Olan Mevzuat
1. Mevzuat :
YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA KANUN Kanun No:4817 Madde No :25)
Hizmeti Sunmakla Görevli/Yetkili Kurumlar/Birimler
Merkezi İdare
ÇALIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Hizmetin Sunum Süreci ile İlgili Bilgiler
Başvuruda İstenen Belgeler
Başvuru Formu (Elektronik)
1. Mevzuat
YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Kanun No:6244 Madde No:EK-2)
İkamet Tezkeresi (Süreli)
1. Mevzuat
YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Kanun No:6244 Madde No:EK-2)
Pasaport
1. Mevzuat
YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Kanun No:6244 Madde No:EK-2)
Geçici Mezuniyet Belgesi (Lise) veya Geçici Mezuniyet Belgesi (Mesleki Açıköğretim Lisesi) veya Geçici Mezuniyet Belgesi (Ön Lisans) veya Pilotluk Lisansı veya Diploma (Noter Onaylı Türkçe Tercümesi)
1. Mevzuat
YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Kanun No:6244 Madde No:EK-2)
İş Sözleşmesi
1. Mevzuat
YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Kanun No:6244 Madde No:EK-2)
Denklik Belgesi (Yurtdışı Lisans)
1. Mevzuat
YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Kanun No:6244 Madde No:EK-2)
Ön İzin Belgesi
1. Mevzuat
YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Kanun No:6244 Madde No:EK-2)
Dilekçe
1. Mevzuat
YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Kanun No:6244 Madde No:EK-2)
Kar/Zarar Cetveli veya Bilanço
1. Mevzuat
YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Kanun No:6244 Madde No:EK-2)
Ticaret Sicil Gazetesi Aslı
1. Mevzuat
YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Kanun No:6244 Madde No:EK-2)
Faaliyet Belgesi
1. Mevzuat
YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Kanun No:6244 Madde No:EK-2)
İşletme Belgesi
1. Mevzuat
YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Kanun No:6244 Madde No:EK-2)
Ücret Tahakkuk Bordroları
1. Mevzuat
YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Kanun No:6244 Madde No:EK-2)
Vekaletname
1. Mevzuat
YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Kanun No:6244 Madde No:EK-2)

İlk Başvuru Makamı

ÇALIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
1. Mevzuat :
YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Kanun No :6244 Madde No :5

Paraf Listesi

Unvan 1
Memur
Unvan 1
Şef
Unvan 1
Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni
Unvan 2
Uzman
Unvan 3
Araştırmacı
İmza / Onay
Şube Müdürü

Kurumun Varsa Yapması Gereken İç Yazışmalar

Kurumun Varsa Yapması Gereken Dış Yazışmalar

Kurum :
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
Yazışma Amacı :
Görüş İstenmesi
1. Mevzuat :
YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Kanun No :6244 Madde No :12, 13
Kurum :
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI (MEB)
Yazışma Amacı :
Görüş İstenmesi
1. Mevzuat :
YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Kanun No :6244 Madde No :12, 13
Kurum :
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
Yazışma Amacı :
Görüş İstenmesi
1. Mevzuat :
YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Kanun No :6244 Madde No :12, 13
Kurum :
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI
Yazışma Amacı :
Görüş İstenmesi
1. Mevzuat :
YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Kanun No :6244 Madde No :12, 13
Kurum :
Başvuru Sahipleri
Yazışma Amacı :
Bilgi Verilmesi
1. Mevzuat :
YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA KANUN Kanun No :4817 Madde No :4, 5, 6, 7, 8, 12
2. Mevzuat :
YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Kanun No :6244 Madde No :8, 13, 16, 18, 25, 27, 31, 36, 43
Kurum :
ADALET BAKANLIĞI
Yazışma Amacı :
Görüş İstenmesi
1. Mevzuat :
YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Kanun No :6244 Madde No :12, 13
Kurum :
SAĞLIK BAKANLIĞI
Yazışma Amacı :
Görüş İstenmesi
1. Mevzuat :
YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Kanun No :6244 Madde No :12, 13
Kurum :
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Yazışma Amacı :
Görüş İstenmesi
1. Mevzuat :
YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Kanun No :6244 Madde No :12, 13
Kurum :
TÜRKİYE MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ
Yazışma Amacı :
Görüş İstenmesi
1. Mevzuat :
YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Kanun No :6244 Madde No :12, 13
Kurum :
ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI
Yazışma Amacı :
Görüş İstenmesi
1. Mevzuat :
YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Kanun No :6244 Madde No :12, 13
Hizmetin Varsa Mevzuattaki Tamamlanma Süresi
1 ay
Hizmetin Ortalama Tamamlanma Süresi
25 gün
Yıllık İşlem Sayısı
11685
Hizmet Elektronik Olarak Sunuluyor mu
http://www.csgb.gov.tr/csgbPortal/yabancilar.portal