YAKIT PILI HAKKINDA BİLGİ


YAKIT PiLi HAKKINDA BİLGİ NEDİR, YAKIT PiLi HAKKINDA BİLGİ ANLAMI, YAKIT PiLi HAKKINDA BİLGİ HAKKINDA BİLGİ, YAKIT PiLi HAKKINDA BİLGİ DERS NOTU, YAKIT PiLi HAKKINDA BİLGİ ÖDEVİ sayfanın konularıdır.

Alm. Kraftstoffbatterie, Fr. Pileà combustible, İng. Combustible pile, fuel cell. Herhangi bir yakıtın kimyâsal enerjisini elektrik enerjisine dönüştüren cihaz. Yakıt pillerinin normal pillerden önemli bir farkı, elektrolit ve elektrotlarda herhangi bir değişikliğin meydana gelmemesidir. Yakıt pillerinde yakıt olarak hidrojen, karbonmonoksit, metanol, hidrazin ve bâzı hidrokarbonlar, yakıcı olarak da oksijen veya doğrudan hava kullanılır. Pilde elektrolit olarak 150°C’nin altındaki sıcaklıklarda derişik alkali veya asidik çözeltiler, yüksek sıcaklıklarda ise erimiş karbonatlar veya başka tuzlar kullanılır. Elektrot olarak da gözenekli metal veya karbon kullanılır.

ABD’nin uzaya gönderdiği insanlı araçlarda sıvı hidrojen ve oksijen kullanan yakıt pillerinden faydalanılarak elektrik enerjisi üretilmiştir. Yakıt pillerinin üzerindeki yoğun araştırmalara rağmen, ticâri nitelikli yakıt pilleri henüz geliştirilememiştir.

Kaynak Rehber Ansiklopedisi