Yalıtım Teknikeri mesleği hakkında bilgi


TANIM  

Tüm alt ve üstyapılarda, yapının ekonomik ömrünün uzatılması, tasarruf sağlanması  ve yaşam konforunun artırılması amacına yönelik olarak ısı, ses ve yangın yalıtımı uygulamalarına ilişkin işlemleri  ilgili mühendis (inşaat , kontrol, makine) veya mimar gözetiminde yapan ve bu alanda çalışan işçilere nezaret eden  teknik elemandır.

GÖREVLER

Yalıtım yapılacak yerde ölçüm ve keşif işlerini yapar,

-Çalışılacak alanın temizliğini  ve araç gereçleri kontrol eder,

-Yapılacak yalıtımın cinsine  göre(ısı, ses, su ve yangın) gereken en uygun nitelikte ve miktarda malzemeyi hazırlar veya hazırlattırır,

-Yapılacak işe göre yalıtım işinde çalışacak uygun nitelikte ve sayıda işçiyi sağlar,

-Yalıtım yapılacak alana ve yalıtım türüne uygun malzemeleri yalıtım yapılacak yüzeye uygular veya uygulatır,

-İşçilerce yapılan işi kontrol eder, uygulamalardaki aksaklıkları çözmeye yönelik çalışmalar yapar günlük yapılan işleri rapor halinde sorumluluğunda çalıştığı  kişilere mühendisine bildirir,

-Günlük yapılan işin raporunu tutar,

-İş güvenliği önlemlerini kontrol eder.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

–    Ahşap testeresi, Asma iskele,  Çekiç, Çivi çakma tabancası, El kaynak makinesi, Eritme kazanı, Kerpeten, Keski, Keser, Halat, Mala, Maket bıçağı, Matkap, Matkap uçları, Metal cetvel, Metal testeresi, Otomatik sıcak hava kaynak makinesi, Perçin aleti, Gönye, Pergel, Tornavida, Sac kesme makinesi, Sac kıvırma makinesi, Spatula, Su terazisi, Tekerlekli yüksek iskele, Teneke makası, Mikser, Fitil derz makinesi, mastar, lav püskürtme sistemi

–    Test cihazları ( basınç, kıvılcım ve vakum test cihazı), Ahşap çıtalar, Alçı panel, Dübel (plastik), Komposit levhalar, Likit malzemeler, Mekanik tespit elemanları, Mineral yünler ( cam yünü, taş yünü, ahşap yünü, koyun yünü), Plastik esaslı örtüler, Sıva harcı, Su, Süzgeç, Vidalar, Yapıştırma malzemeleri,   Kesim Masası.

–    Eldiven ,emniyet kemeri ve gözlüğü, gaz maskesi

 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 

   Yalıtım teknikeri olmak isteyenlerin,

–    Bedence sağlam,  uzun süre ayakta çalışabilen,

–    Göz, el ve parmakları sağlam ve bunları ustalıkla kullanabilen,

–    Göz-el eşgüdümü gelişmiş,

–    Yönergeyi izleyebilen,

–    Detaylara özen gösterebilen,

–    Yaptığı işlerde dikkatli, titiz ve tedbirli olan,

–   Yenilik ve gelişmelere açık, zamanı iyi kullanabilen, kimseler olmaları gerekir.                                           

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

 

– Yalıtım teknikerleri bina dışı yapılarda (baraj, tünel vb.) su yalıtımıyla ilgili çalışabilecekleri gibi, mesken, işyeri, hizmet vb. amaçlı binalarda da çalışmaktadırlar. Kısacası her türlü yapıda su yalıtımında çalışabileceği gibi her türlü yapıda ısı, ses ve yangın yalıtımını da yapmaktadır. 

–  Çalışma ortamı  kapalı olabileceği gibi açık havada olabilmektedir. Zaman zaman toz ve koku yoğun olabilmektedir.

– Çalışırken mühendisler (inşaat, makine, kontrol) , mimarlar, meslektaşları  ve çalışan diğer işçilerle iletişim halindedirler.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

 

Yalıtım teknikerleri  bina dışı yapılarda (baraj, tünel vb.) çalışabilecekleri gibi her türlü yapıda su, ısı, ses ve yangın yalıtımında da çalışabilirler.

Özellikle son zamanlarda ses ve yangın yalıtımı uygulamalarında yapıların korunması, ekonomik ömrünün uzatılması, yaşam konforunun artırılması, kullanım rahatlığı, tasarruf vb. nedenlerle artış olduğu görülmektedir.

Yalıtım uygulamaları, inşaat sektörünün gelişmesine ve büyümesine paralel olarak çeşitlenmekte ve yaygınlaşmaktadır. Yapı yalıtımcılığı mesleğinde ihtiyaç duyulan işgücü, inşaat sektörü içinde yakın mesleklerden sağlanmaktadır. Kısacası meslekte iyi eğitim görmüş,   nitelikli elemanlara ihtiyaç olduğu gözlenmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Kocaeli Üniversitesi-Hereke Ömer İsmet Uzunyol  Meslek Yüksek Okulu “Yalıtım Teknolojisi bölümünde  verilmektedir.

 
MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

 Meslek  liselerinin  Boya Teknolojisi,Endüstriyel Boya ve Dekorasyon, Endüstriyel Boyacılık, Kimya,  Kimya Teknolojisi, Lastik Teknolojisi, Proses, Sanayi Boyacılığı ve UygulamaTekniği, Petrokimya, Plastik İşleme, Plastik Teknolojisi, Sınai Boya  bölümlerinden  mezun olanlar “Yalıtım Teknikerliği ” ön lisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler.

-Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden ya da liselerden mezun olanlar/olacaklar ise sınavsız yerleştirme sonunda kalan kontenjanlara isteklerine ve ÖSS puanlarına göre yerleştirilebileceklerdir. Bunun  için bu kişilerin ÖSYM Başkanlığınca yapılan Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girmeleri ve yeterli “Sayısal -1(SAY-1)” puanı almaları gerekir.

 

 

EĞİTİM SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Eğitim süresi iki yıldır. Eğitim süresince ;

1-Yıl

Boya teknolojisi, Yalıtım teknolojisi, Teknik resim, Yalıtım malzeme bilgisi, Temel yapı bilgisi, Türk dili, Yabancı Dil, Atatürk İlke ve İnkılap tarihi, Matematik, Fizik, Genel Kimya

2-Yıl

Boya uygulama teknikleri, Yalıtım uygulama teknikleri, Renk Bilgisi, Yalıtım malzemeleri yöntemleri, İşletme, İş güvenliği, Standartlara göre kalite kontrol yöntemleri, Temel bilgisayar bilimleri, Çevre kirliliği ve insan sağlığı, Pazarlama derslerini alırlar.

Ayrıca 45  iş günü Yaz  Stajı zorunluluğu bulunmaktadır.

MESLEKTE İLERLEME

“Yalıtım Teknoloıjisi ” önlisans programını başarı ile bitirenler, ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı oldukları takdirde “ Kimya Mühendisliği” ve “Kimya” lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.

 

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU

Eğitim süresince Kredi ve Yurtlar Kurumunun sağladığı öğrenci kredilerinden ve harç kredilerinden faydalanabilirler. Çeşitli kurum ve kuruluşlardan burs alabilirler.

Özel sektörde ise çalışılan yer, tecrübe vb. durumlara göre kazanç durumu değişiklik göstermektedir. İlk İşe girişte Asgari ücret düzeyinde kazanç söz konusudur. Daha sonraki kazanç ise Asgari Ücretin 2-3 katı arasında değişmektedir.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

İlgili Eğitim Kurumları,

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Meslek Bilgi Merkezi,

Bünyesinde Meslek Bilgi  Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.