Yaraya yapışmayan pansuman, emici


Deriyle temas eden yüzeyinde yara yüzeyine yapışmayı engelleyen bir materyal veya madde (ör., silikon jel) bulunan, böylelikle yara üzerinde ve çevreleyen deride çıkartılması sonrasında travma potansiyelini azaltarak hastanın ağrı hissetme nedenlerini azaltan, tipik olarak çok katmanlı bir pet şeklinde steril bir yara kaplaması. Tipik olarak yarayı harici kontaminasyondan korurken ve nemli bir dahili ortam sağlarken, yaradan kan ve eksüdayı absorbe etmek için kullanılır. Kronik ve postoperatif yaraları, yanıkları, ülserleri, abrazyonları, kesikleri veya delinme noktalarını tedavi etmek üzere diğer yara bakım ürünleri ile birlikte primer veya sekonder sargı olarak kullanılabilir. Tek kullanımlık bir cihazdır.