Category Archives: Meslek Rehberi

meslek rehberi

Köy Korucularına Kadro Düzenlemesi

Teröre karşı asker ve polisle omuz omuza mücadele eden koruculara müjde. Yapılan düzenleme ile köy korucuları artık kadrolu hale geldi. Van Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı Ayhan Kahraman, çözüm sürecinde kaldırılması gündeme gelen geçici köy korucularının özlük hakları, isim değişikliği ve 5 bin yeni kadroyla terörle mücadelede daha aktif hale getirileceğini söyledi. Yaklaşık… Devamını Oku »

Zoolog mesleği hakkında bilgi

TANIM   Hayvanların anatomik ve fizyolojik özelliklerini inceleyen ve onları özelliklerine göre sınıflandıran, çeşitli etmenlerin hayvanlar üzerindeki etkisini araştıran kişidir. GÖREVLER Zoologlar araştırıcı veya uygulayıcı olarak görev yaparlar. Araştırıcı zoologlar belli bir hayvan türü üzerinde uzmanlaşırlar. Araştırıcı olarak çalışan zoolog; –          Yeryüzündeki hayvanların yaşayışlarını, doğal ortamları içinde gözlem yolu ile inceler, –          Hayvanların anatomik ve fizyolojik… Devamını Oku »

Ziraat Mühendisi mesleği hakkında bilgi

TANIM   Tarla bitkileri, endüstri bitkileri, çayır ve meralar, meyvecilik, sebzecilik, bağcılık, biyoteknoloji, ekolojik tarım, bitki hastalıkları ve zararlıları ile bunlarla mücadele yöntemleri, tarımsal yapıların projelendirilmesi ve geliştirilmesi, sulama, drenaj, toprak ve su muhafaza sistemlerinin projelendirilmesi ve planlanması, toprak, su ve bitki ilişkileri, çevre kirliliği, bitki besleme ve gübreleme, tarımsal kuvvet makinaları, tarım alet ve makinaları,… Devamını Oku »

Zihin Engelliler Sınıf Öğretmeni mesleği hakkında bilgi

TANIM   Çalıştığı eğitim kurumunda zihinsel özürlü  öğrencilere çeşitli bilgi, beceri ve tutumları kazandırmak üzere eğitim veren kişidir. GÖREVLER Zihin engelliler sınıf öğretmeninin, zihin özürlü öğrencilere hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışları, hangi yöntemlerle, kazandıracağı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanan öğretim programlarında (müfredat programı) belirtilmiştir.   Zihin engelliler sınıf öğretmeni bu program çerçevesinde; –          Çocuğa kişilik… Devamını Oku »

Zeytin İşleme Teknisyeni mesleği hakkında bilgi

TANIM Zeytin mahsulünün işlenmesini, sofralık zeytin ve zeytinyağının teknolojik üretimini kimyasal ve mikrobiyolojik analizlerinin yapılarak kalitesinin belirlenmesini, sonuçların yorumlanmasını ve doğru karar verebilme becerilerine sahip olan ara meslek elemanıdır. GÖREVLER –       Zeytin çeşitlerinin tanınması, hasat ve zeytinleri işletmeye alma ile ilgili işlerde görev alır. –       Makineleri üretime hazırlar, – Sofralık zeytinin (siyah zeytin, yeşil zeytin)… Devamını Oku »

Zeytin Endüstri mesleği hakkında bilgi

TANIM   Zeytin ve zeytin ürünlerinin (sofralık zeytin, zeytin yağı, prina yağı, sabun, prina ve zeytin yaprağı çayı) sağlık koşullarına uygun olarak üretilmesi, ambalajlanması ve tüketiciye ulaştırılmasını sağlayan, kimyasal ve mikrobiyolojik analizler yapan, elde edilen sonuçları inceleyip, değerlendiren ve karşılaşılan sorunlara çözümler bulan ara meslek elemanıdır GÖREVLER –    Sofralık zeytin (siyah zeytin, yeşil zeytin) işlenmesinde çeşitli… Devamını Oku »

Yönetim Bilişim Sistemleri Uzmanı mesleği hakkında bilgi

TANIM   Bilgisayar sistemleri yolu ile elde edilen bilgileri yönetim ve işletme alanlarındaki sorunların çözümüne uygulayabilen kişidir.             GÖREVLER –          Hedeflere ulaşmak için kısa ve uzun dönemli planlar oluşturur, –          Yönetim bilişim sistemleri birimlerinde sistemin alt yapısını planlar, –          Sistem için gerekli donanım, yazılım ve personeli belirler ve bunların teminine çalışır, –          PC bilgisayar sistemini ve gerektiğinde… Devamını Oku »

Yönetici Sekreter mesleği hakkında bilgi

TANIM Yöneticinin kurum veya kuruluş içindeki dışındaki kişilerle iletişimini, günlük, haftalık çalışma programının uygulanmasını sağlayan, yöneticinin günlük işlerini organize eden, yazışma ve dosyalama işlemlerini yürüten kişidir. GÖREVLER –          Yöneticiye daha önce programlanan işleri hatırlatır, –          Gelen haber ve bilgileri kaydeder, yöneticiye ulaştırır, –          Telefon görüşmelerinin yapılmasını sağlar, –          Randevuları ayarlar, misafirleri karşılar, –          Gelen yazıları… Devamını Oku »

Yönetici mesleği hakkında bilgi

TANIM   Spor hizmet ve faaliyetlerinin yönetiminden  sorumlu  kişidir. GÖREVLER   Yönetim sürecinin çeşitli alanları için geçerli olan planlama, örgütleme, yürütme, eşgüdüm ve kontrol gibi çeşitli görevleri yürütür. Buna göre spor yöneticisi, –          Yönetim mekanizmasını oluşturan ilkeler çerçevesinde mevcut kaynakları (para, zaman, mekan, malzeme, personel gibi) en rasyonel bir şekilde kullanarak teşkilatın amaçlarını gerçekleştirir,   –         … Devamını Oku »

Yiyecek İçecek İşletmeciliği Meslek Elemanı mesleği hakkında bilgi

TANIM   Otel, lokanta, yemek fabrikası, fast-food, pastane vb yerlerde yiyecek-içecek hazırlayan ve sunumunu sağlayan kişidir. GÖREVLER –    Müşterilerin isteklerini alır, –    İstekler doğrultusunda maliyeti hesaplar ve müşteriye bildirir, –    Alınan istekler doğrultusunda malzemeyi satın alma, pişirme ve müşteriye iletme işlerinde görevli üniteleri görevleri doğrultusunda bilgilendirerek hizmetin zamanında ve kaliteli olarak yerine getirilmesini sağlar, –    Hizmetin… Devamını Oku »